HUMAN FORUM 2018

V. ročník  HUMAN FORUM 2018 – Demokracia v ohrození?

Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach

Termín: 28. – 29. 11. 2018

Anotácia:

28. – 29. novembra 2018 sa v Banskej Bystrici uskutoční piaty ročník ľudskoprávneho fóra
„HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?“, ktorého iniciátorom je občianska platforma „Nie v našom
meste“.

Hlavným obsahovým kontextom od začiatku histórie HUMAN FORUM je hľadanie odpovede na
otázku, či je demokracia na Slovensku a v Európe v ohrození. Na vývoj demokracie vplývajú rôzne faktory
a každý rok venujeme pozornosť práve tým, ktoré najviac rezonujú naprieč spoločnosťou. Minulý ročník bol
venovaný vplyvu štandardných a tzv. nových, resp. alternatívnych médií, vrátane sociálnych sietí.
Diskutovali sme tiež o úrovni kritického myslenia vs. zastúpení rôznych „fake news“ a konšpirácií
v priestore seriózneho spravodajstva. HUMAN FORUM 2018 sa bude venovať úlohe občanov
v demokratickej spoločnosti. Zameriame sa na občiansky aktivizmus a vyzývame k diskusii zástancov, ako
aj kritikov občianskej spoločnosti. Načo (nie) je dobrá angažovanosť občanov? Opäť nevynecháme témy
vzdelávania a nastolíme otázku, či dostatočne vzdelávame a vychovávame mladú generáciu k občianskej
zodpovednosti a angažovanosti.

O týchto aktuálnych otázkach budú účastníci fóra diskutovať bez predsudkov, bez nenávistných
prejavov a bez dohadov založených výlučne na dojmoch a emóciách. Osobitosťou tohto podujatia je, že má
ambíciu spájať v diskusii akademickú, politickú a občiansku verejnosť.

Občianska iniciatíva Nie v našom meste, ktorá je hlavným organizátorom HUMAN FORUM, od
začiatku svojho pôsobenia deklaruje potrebu vzájomnej tolerancie a poznávania sa medzi rasami, národmi
a rôznymi vierovyznaniami. Aj preto v spolupráci s Katolíckou, Evanjelickou a ostatnými cirkvami v Banskej
Bystrici pripravujeme už tretíkrát Ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa každým rokom teší stále väčšiemu
záujmu.

Cieľom fóra je:

  • prehlbovať povedomie o základných hodnotách v demokratickej spoločnosti,
  • vyzývať k rešpektu a úcte voči ľudským právam,
  • poukazovať na nedostatky a negatívne spoločenské javy, akými sú napríklad neznášanlivosť
    a extrémizmus,
  • hľadať nástroje na ich riešenie, vrátane prevencie i deradikalizácie,
  • prispievať k šíreniu tolerancie v spoločnosti.