Pripravujeme 3. ročník podujatia HUMAN FORUM

Iniciátori podujatia HUMAN FORUM sa rozhodli zorganizovať v poradí už  tretí ročník diskusného fóra s názvom „Demokracia v ohrození?“ v rámci občianskej platformy „NIE V NAŠOM MESTE!“. Cieľom je vytvoriť priestor pre zástupcov štátnych inštitúcií a samosprávy, akademikov, občianskych aktivistov, študentov, učiteľov, novinárov, politikov, predstaviteľov cirkví ale aj pre širokú verejnosť, aby sa spoločne pokúsili sformulovať odpovede na otázky súvisiace so stavom ľudských práv v našej spoločnosti, ako aj na otázku, či je obava z nárastu extrémizmu a radikalizácie spoločnosti opodstatnená. O týchto aktuálnych otázkach budú účastníci fóra diskutovať bez predsudkov, bez nenávistných prejavov a bez dohadov založených na dojmoch....