HUMAN FORUM 2017

IV. ročník  HUMAN FORUM 2017

Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach

Demokracia v ohrození ?

Termín: 29. – 30. 11. 2017

Anotácia:

29. – 30. novembra 2017 sa v Banskej Bystrici uskutočnil štvrtý ročník ľudskoprávneho fóra „HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?“, ktorého iniciátorom je občianska platforma „Nie v našom meste“. Celospoločenská situácia v oblasti vývoja demokracie sa za uplynulé obdobie nevyvíjala pozitívne a možno s určitosťou povedať, že sa skôr zhoršila než zlepšila. Tento ročník sme sa rozhodli zamerať na to, aký vplyv majú médiá na vývoj demokracie a na názory a postoje ľudí. Sú médiá dostatočne zodpovedné a profesionálne a zverejňujú overené informácie, alebo pracujú s dohadmi, ktoré verejnosť nedokáže dostatočne rozpoznať? Zaujíma nás, či je verejnosť (a predovšetkým mladí ľudia) schopná kriticky myslieť a či dokáže vyhodnotiť relevantnosť informácií, ktoré sa k nej dostávajú cez médiá rôzneho druhu. Na podujatie HUMAN FORUM sú prizvaní zástupcovia médií (elektronických, tlačových, internetových, mainstreamových a alternatívnych), ktoré sú v rôznej zriaďovateľskej pôsobnosti (t.j. verejné, súkromné, slovenské a zahraničné). Sme presvedčení, že len rovnocennou a partnerskou diskusiou môžeme rozvíjať skutočné kritické myslenie, ktoré je také dôležité v tzv. postfaktuálnom veku, keď vedecky overené fakty ľahko a často nahrádzajú dohady, výmysly a lži. Práve preto HUMAN FORUM vyzýva všetkých, ktorí dokážu nad témou uvažovať, kriticky myslieť a diskutovať, k účasti na tomto podujatí dnes už medzinárodného významu. Privítame diskutujúcich zo Slovenska, z Európy i z USA. Budeme porovnávať rôzne pohľady a názory na vplyv a prácu médií v rôznych štátoch. 

O týchto aktuálnych otázkach diskutovali účastníci fóra bez predsudkov, bez nenávistných prejavov a bez dohadov založených výlučne na dojmoch a emóciách. Osobitosťou tohto podujatia je, že má ambíciu spájať v diskusii akademickú, politickú a občiansku verejnosť. 

HUMAN FORUM_plagát

HUMAN FORUM_program_final

Fotogaléria