HUMAN FORUM 2018

V. ročník  HUMAN FORUM 2018

Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach

Demokracia v ohrození ?

Termín: 28. – 29. 11. 2018

Anotácia:

28. – 29. novembra  2018 sa v Banskej Bystrici uskutočnil piaty ročník ľudskoprávneho fóra  „HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?“, ktorého iniciátorom je občianska platforma Nie v našom meste. Hlavným obsahovým kontextom od začiatku histórie podujatia HUMAN FORUM je hľadanie odpovede na  otázku, či je demokracia na Slovensku a v Európe v ohrození. Na vývoj demokracie vplývajú rôzne faktory a každý rok venujeme pozornosť práve tým, ktoré najviac rezonujú naprieč spoločnosťou.

Minulý ročník bol  venovaný vplyvu štandardných a tzv. nových, resp. alternatívnych médií, vrátane sociálnych sietí. Diskutovali sme tiež o úrovni kritického myslenia vs. zastúpení rôznych „fake news“ a konšpirácií v priestore seriózneho spravodajstva. HUMAN FORUM 2018 sa venovalo úlohe občanov v demokratickej spoločnosti. Zamerai sme sa na občiansky aktivizmus a vyzývali sme k diskusii zástancov, ako aj kritikov občianskej spoločnosti. Načo (nie) je dobrá angažovanosť občanov? Opäť sme nevynechali témy vzdelávania a nastolili otázku, či dostatočne vzdelávame a vychovávame mladú generáciu k občianskej zodpovednosti a angažovanosti.

O týchto aktuálnych otázkach diskutovali účastníci fóra bez predsudkov, bez nenávistných prejavov a bez dohadov založených výlučne na dojmoch a emóciách. Osobitosťou tohto podujatia je, že má ambíciu spájať v diskusii akademickú, politickú a občiansku verejnosť. Občianska iniciatíva Nie v našom meste, ktorá je hlavným organizátorom podujatia HUMAN FORUM, od začiatku svojho pôsobenia deklaruje potrebu vzájomnej tolerancie a poznávania sa medzi rasami, národmi a rôznymi vierovyznaniami. Aj preto v spolupráci s katolíckou, evanjelickou a ostatnými cirkvami v Banskej Bystrici sme pripravili už tretíkrát ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa každým rokom teší stále väčšiemu záujmu.

Fotogaléria