HUMAN FORUM 2022

IX. ročník HUMAN FORUM
&
II. ročník ľudskoprávnej konferencie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
na tému

Posilňovanie demokracie v regiónoch ako prevencia rastu extrémizmu
&
Ľudské práva a demokracia ako piliere stability a prosperity

Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach

Pod záštitou:

prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej
ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislava Káčera
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera
primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska
rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského
dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika

21. – 23. 11. 2022 (pondelok – streda)