Organizátori a partneri

Organizátori fóra:

Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

Inštitút pre Demokraciu pri UMB 

v spolupráci

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Centrum komunitného organizovania v Banskej Bystrici

Nadácia Ekopolis

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

Ministerstvo spravodlivosti SR

s podporou:

Mesto Banská Bystrica

Akadémie umení v Banskej Bystrici 

Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

VEGA projekt č . 1/0437/2