HUMAN FORUM 2015

DSC_0076Hľadanie príčin nárastu extrémizmu na Slovensku a v Európe bolo hlavnou témou už pri prvom ročníku diskusného fóra o ľudských právach, ktoré sa konalo 9. decembra 2014 v Banskej Bystrici, v predvečer Medzinárodného dňa ľudských práv. Masová migrácia do EÚ a najmä reakcie, ktoré táto „migračná kríza“ vyvoláva, zapríčinili, že potreba diskutovať o atmosfére v slovenskej spoločnosti, o prejavoch neznášanlivosti a nástrojoch boja proti extrémizmu, je ešte akútnejšia ako pred rokom.

DSC_0085Preto sa organizátori HUMAN FORUM 2015, nadväzujúceho na diskusné fórum s názvom „Demokracia v ohrození?“ v rámci občianskej platformy „NIE V NAŠOM MESTE!“, rozhodli pokračovať v úsilí a opäť vytvorili priestor pre zástupcov štátnych inštitúcií a samosprávy, akademikov, politikov, občianskych aktivistov, študentov, novinárov, ale aj pre širokú verejnosť, aby sa k téme vyjadrili a spoločne sa pokúsili sformulovať odpovede na otázky súvisiace s aktuálnym stavom ľudských práv v našej spoločnosti, ako aj na otázku, či je obava z nárastu extrémizmu opodstatnená.

DSC_0058O týchto aktuálnych otázkach, ako aj o historických paralelách aktuálnej doby a predvojnového krízového obdobia 30-tych rokov diskutovali účastníci fóra bez predsudkov, bez nenávistných prejavov a bez dohadov založených na dojmoch. Osobitosťou tohto podujatia je, že má schopnosť spájať v diskusii akademickú, politickú a občiansku verejnosť.

DSC_0096Podujatie sa uskutočnilo 8. – 9. decembra 2015 v Banskej Bystrici. Súčasťou bol aj koncert Pocta ľudskosti v podan Andreja Šebana.

Program 2015