HUMAN FORUM 2019

VI. ročník  HUMAN FORUM 2019

Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach

Demokracia v ohrození ?

Termín: 27. – 28. 11. 2019

Anotácia:

27. – 28. novembra  2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnil šiesty ročník ľudskoprávneho fóra  „HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?“, ktorého iniciátorom je občianska platforma Nie v našom meste. Hlavným obsahovým kontextom od začiatku histórie podujatia HUMAN FORUM je hľadanie odpovedí na otázku, či je demokracia na Slovensku a v Európe v ohrození. Na vývoj demokracie vplývajú rôzne faktory a každý rok venujeme pozornosť práve tým, ktoré v spoločnosti najviac rezonujú.

Minulý ročník bol venovaný vplyvu a úlohe občanov v demokratickej spoločnosti. Zamerali sme sa na občiansky aktivizmus. Základná otázka znela: Načo (nie) je dobrá angažovanosť občanov? V diskusii vystúpili zástancovia, ako aj kritici občianskej spoločnosti. Spoločnosť si vytvárame sami. Ak chceme žiť v demokratickej spoločnosti, nemôžeme sa spoľahnúť na to, že ju máme, musíme ju každým dňom tvoriť a zlepšovať. 

Šiesty ročník podujatia HUMAN FORUM bol zameraný na voľby ako základný nástroj demokratického zriadenia. Pred tridsiatimi rokmi celá komunistická stredná a východná Európa volala na námestiach po slobodných voľbách. V súčasnosti však príde k volebným urnám ani nie polovica z oprávnených voličov. Signalizuje to, že sme stratili záujem o veci verejné? Znamená to, že nám už nezáleží na tom, kto nás bude reprezentovať? Alebo to svedčí o strate dôvery v politikov a znechutení občanov z politického diania? Prečo rastie podpora antisystémových a extrémistických strán a hnutí? Ako inak chceme zabezpečiť chod demokratickej spoločnosti, keď nevyužívame jej elementárny nástroj – slobodné voľby? 

Cieľom našich podujatí nebolo a nie je ponúkať hotové odpovede na nastolené otázky. Našou ambíciou je poskytovať priestor pre vyjadrenie názorov a argumentov pre rôzne skupiny v spoločnosti, zapojiť ich do diskusie o tom, ako by mala vyzerať naša spoločnosť, a čo pre to môžeme ako občania urobiť. Ani v roku 2019 sme nevynechali témy vzdelávania a aktivity pre školy. Diskutovali sme aj o tom, ako a či dostatočne vzdelávame a vychovávame mladú generáciu k občianskej zodpovednosti a k využívaniu svojho volebného práva – slobodne voliť a byť volený

O týchto aktuálnych otázkach diskutovali účastníci fóra bez predsudkov, bez nenávistných prejavov a bez dohadov založených výlučne na dojmoch a emóciách. Osobitosťou tohto podujatia je, že má ambíciu spájať v diskusii akademickú, politickú a občiansku verejnosť. Občianska iniciatíva Nie v našom meste, ktorá je hlavným organizátorom podujatia HUMAN FORUM, od začiatku svojho pôsobenia deklaruje potrebu vzájomnej tolerancie a poznávania sa medzi rasami, národmi a rôznymi vierovyznaniami. Aj preto v spolupráci s katolíckou, evanjelickou a ostatnými cirkvami v Banskej Bystrici sme pripravili už štvrtýkrát ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa každým rokom teší stále väčšiemu záujmu.

Fotogaléria z prvého dňa

Fotogaléria z druhého dňa