Organizátori a partneri

Organizátori fóra:

Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE

Centrum komunitného organizovania v Banskej Bystrici

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Partneri spolupráce:

Artforum BB

Mesto Banská Bystrica

Ministerstvo spravodlivosti SR

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie