HUMAN FORUM 2016

III. ročník  HUMAN FORUM 2016

Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach

Demokracia v ohrození ?

Termín: 7. – 8. 12. 2016 (streda – štvrtok)

 Miesto konania: Banská Bystrica (Historická Radnica mesta, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Múzeum SNP, CNK Záhrada, Bábkové divadlo na Rázcestí, Štátna vedecká knižnica)

Anotácia podujatia

Radikalizácia a polarizácia spoločnosti, rastúca nedôvera k štandardnej demokracii, migrácia utečencov do EÚ a odmietavé reakcie zo strany politikov i veľkej časti verejnosti jasne naznačujú, že potreba diskutovať o atmosfére v slovenskej spoločnosti, o prejavoch neznášanlivosti, rasizmu, xenofóbie a intolerancie, ale aj o spôsoboch, ako týmto javom čeliť, je vysoko aktuálna.

Hľadanie príčin nárastu pravicového extrémizmu, prenikanie neonacistov do politiky a legitimizácia antidemokratických postojov na Slovensku a v Európe bolo hlavnou témou už pri prvých dvoch ročníkoch diskusného fóra o ľudských právach, ktoré sa konali v Banskej Bystrici v decembri 2014 a 2015 pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv.

Iniciátori podujatia HUMAN FORUM sa preto rozhodli zorganizovať tretí ročník diskusného fóra s názvom „Demokracia v ohrození?“ v rámci občianskej platformy „NIE V NAŠOM MESTE!“. Cieľom je vytvoriť priestor pre zástupcov štátnych inštitúcií a samosprávy, akademikov, občianskych aktivistov, študentov, učiteľov, novinárov, politikov, predstaviteľov cirkví ale aj pre širokú verejnosť, aby sa spoločne pokúsili sformulovať odpovede na otázky súvisiace so stavom ľudských práv v našej spoločnosti, ako aj na otázku, či je obava z nárastu extrémizmu a radikalizácie spoločnosti opodstatnená. O týchto aktuálnych otázkach budú účastníci fóra diskutovať bez predsudkov, bez nenávistných prejavov a bez dohadov založených na dojmoch. Osobitosťou tohto podujatia je, že má ambíciu spájať v diskusii akademickú, politickú a občiansku verejnosť.

Súčasť programu fóra je vedecká konferencia o vývoji dodržiavania ľudských práv a demokracie v spoločnosti, výstava fotografií a beseda Andreja Bána so žiakmi a učiteľmi základných a stredných škôl, workshopy, moderované diskusie, kultúrne podujatia a polnočná ekumenická bohoslužba v zastúpení viacerých cirkví.

HUMAN FORUM 2016 – Plagát

HUMAN FORUM 2016 – Program

Pozrite si fotogalériu z podujatia.