Human Forum 2018

V. ročník  HUMAN FORUM 2018 – Demokracia v ohrození?

28. – 29. novembra 2018 sa v Banskej Bystrici uskutoční piaty ročník ľudskoprávneho fóra „HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?“, ktorého iniciátorom je občianska platforma „Nie v našom meste“.

Hlavným obsahovým kontextom od začiatku histórie HUMAN FORUM je hľadanie odpovede na otázku, či je  demokracia na Slovensku a v Európe v ohrození. Na vývoj demokracie vplývajú rôzne faktory a každý rok venujeme pozornosť práve tým, ktoré najviac rezonujú naprieč spoločnosťou. Minulý ročník bol venovaný vplyvu štandardných a tzv. nových, resp. alternatívnych médií, vrátane sociálnych sietí. Diskutovali sme tiež o úrovni kritického myslenia vs. zastúpení rôznych „fake news“ a konšpirácií v priestore seriózneho spravodajstva.

HUMAN FORUM 2018 sa bude venovať úlohe občanov v demokratickej spoločnosti. Zameriame sa na občiansky aktivizmus a vyzývame k diskusii zástancov, ako aj kritikov občianskej spoločnosti. Načo (nie) je dobrá angažovanosť občanov? Opäť nevynecháme témy vzdelávania a nastolíme otázku, či dostatočne vzdelávame a vychovávame mladú generáciu k občianskej zodpovednosti a angažovanosti.

O týchto aktuálnych otázkach budú účastníci fóra diskutovať bez predsudkov, bez nenávistných prejavov a bez dohadov založených výlučne na dojmoch a emóciách. Osobitosťou tohto podujatia je, že má ambíciu spájať v diskusii akademickú, politickú a občiansku verejnosť.

Občianska iniciatíva Nie v našom meste, ktorá je hlavným organizátorom HUMAN FORUM, od začiatku svojho pôsobenia deklaruje potrebu vzájomnej tolerancie a poznávania sa medzi rasami, národmi a rôznymi vierovyznaniami. Aj preto v spolupráci s Katolíckou, Evanjelickou a ostatnými cirkvami v Banskej Bystrici pripravujeme už tretíkrát Ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa každým rokom teší stále väčšiemu záujmu.

Cieľom fóra je:

  • prehlbovať povedomie o základných hodnotách v demokratickej spoločnosti
  • vyzývať k rešpektu a úcte voči ľudským právam
  • poukazovať na nedostatky a negatívne spoločenské javy, akými sú napríklad neznášanlivosť a extrémizmus
  • hľadať nástroje na ich riešenie, vrátane prevencie i deradikalizácie
  • prispievať k šíreniu tolerancie v spoločnosti