HUMAN FORUM 2016 – medzinárodné diskusné fórum už po tretíkrát v Banskej Bystrici

Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE! v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a občianskym združením Centrum komunitného organizovania organizujú v poradí už 3. ročník podujatia HUMAN FORUM. Cieľom podujatia, ktoré sa uskutoční 7. a 8. decembra 2016 v Banskej Bystrici, je vytvoriť priestor pre zástupcov štátnych inštitúcií a samosprávy, akademikov, občianskych aktivistov, študentov, učiteľov, novinárov, politikov, predstaviteľov cirkví ale aj pre širokú verejnosť, aby sa spoločne pokúsili sformulovať odpovede na otázky súvisiace so stavom ľudských práv v našej spoločnosti, ako aj na otázku, či je obava z nárastu extrémizmu a radikalizácie spoločnosti opodstatnená. „Tretí...

Predstavujeme vám program 3. ročníka HUMAN FORUM

Pozývame vás na 3. ročníka medzinárodného diskusného fóra HUMAN FORUM 2016. Pre účastníkov sú pripravené panelové diskusie, workshopy, výstava fotografií, prehliadka dokumentárnych filmov, divadelné predstavenie, diskusie s novinárom a spisovateľom Martinom Milanom Šimečkom, Michalom Havranom, odovzdanie ceny HUMAN FORUM, Ľudskoprávny kultúrny večer – Pocta ľudskosti a mnohé ďalšie zaujímavé podujatia. Ste srdečne vítaní! Pozvánka   Podrobný program

Pripravujeme 3. ročník podujatia HUMAN FORUM

Iniciátori podujatia HUMAN FORUM sa rozhodli zorganizovať v poradí už  tretí ročník diskusného fóra s názvom „Demokracia v ohrození?“ v rámci občianskej platformy „NIE V NAŠOM MESTE!“. Cieľom je vytvoriť priestor pre zástupcov štátnych inštitúcií a samosprávy, akademikov, občianskych aktivistov, študentov, učiteľov, novinárov, politikov, predstaviteľov cirkví ale aj pre širokú verejnosť, aby sa spoločne pokúsili sformulovať odpovede na otázky súvisiace so stavom ľudských práv v našej spoločnosti, ako aj na otázku, či je obava z nárastu extrémizmu a radikalizácie spoločnosti opodstatnená. O týchto aktuálnych otázkach budú účastníci fóra diskutovať bez predsudkov, bez nenávistných prejavov a bez dohadov založených na dojmoch....