Pozrite si, čo sme pre vás tento rok pripravili

Tento ročník sme sa rozhodli zamerať na to, aký vplyv majú médiá na vývoj demokracie a na názorové postoje ľudí.

Sú médiá dostatočne zodpovedné a profesionálne a zverejňujú overené informácie, alebo pracujú s dohadmi, ktoré verejnosť nedokáže dostatočne rozpoznať?

Zaujíma nás, či je verejnosť schopná kriticky myslieť a či dokáže vyhodnotiť relevantnosť informácií, ktoré sa k nej dostávajú cez médiá rôzneho druhu.

Na podujatie HUMAN FORUM sú prizvaní zástupcovia médií (elektronických, tlačových, internetových, mainstreamových a alternatívnych), ktoré sú v rôznej zriaďovateľskej pôsobnosti (tj. verejné, súkromné, slovenské a zahraničné).

PROGRAM

Vyhlasujeme cenu HUMAN FORUM

Cena HUMAN FORUM sa udeľuje ako prejav uznania za vykonanie spoločensky významného činu, alebo dlhodobého konania v prospech ochrany ľudských práv a rozvoja demokracie. Je vyjadrením úcty k občianskej odvahe ľudí, ktorí sa svojimi postojmi a skutkami otvorene stavajú na stranu humanistických ideálov európskej civilizácie, vzájomnej úcty a slušnosti, rešpektu k ľudskej rôznosti a dôstojnosti. Motívom udelenia ceny je potreba poukazovať na skutočnosť, že extrémizmus založený na odmietaní princípov parlamentnej demokracie a ideológie založené na intolerancii, antisemitizme a ultranacionalizme nie je cestou pre riešenie spoločenských problémov.

Cenu vyhlasuje, organizuje a udeľuje Organizačný výbor medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM. Organizačný výbor HUMAN FORUM sa skladá z ľudí, ktorí sa v danom ročníku podieľajú na organizácii podujatia. Spravidla ide o zástupcov organizácií, ktoré sú partnermi podujatia, môže však ísť aj o jednotlivcov, ktorí nezastupujú konkrétnu organizáciu.

Nominácie na cenu predkladajú organizátori ceny a široká verejnosť. Počet nominácií v príslušnom ročníku nie je obmedzený. Nominovať je možné jednotlivcov alebo skupiny ľudí. Verejnosť predkladá nominácie Organizačnému výboru HUMAN FORUM do 31.októbra (kontakty na www.humanforum.sk) . O udelení ceny rozhoduje Rada Ceny HUMAN FORUM. Nominácia musí obsahovať charakteristiku navrhovanej osoby alebo skupiny osôb, odôvodnenie predloženého návrhu a informáciu o súhlase navrhovanej osoby s nomináciou.

Vyhlásenie a odovzdanie ceny sa uskutočňuje ako súčasť podujatia HUMAN FORUM.

Cena HUMAN FORUM – štatút 

HUMAN FORUM 2016 – medzinárodné diskusné fórum sa uskutočnilo už po tretíkrát v Banskej Bystrici

Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE! v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a občianskym združením Centrum komunitného organizovania zorganizovali v poradí už 3. ročník podujatia HUMAN FORUM.

Cieľom podujatia, ktoré sa uskutočnilo 7. a 8. decembra 2016 v Banskej Bystrici, bolo vytvoriť priestor pre zástupcov štátnych inštitúcií a samosprávy, akademikov, občianskych aktivistov, študentov, učiteľov, novinárov, politikov, predstaviteľov cirkví ale aj pre širokú verejnosť, aby sa spoločne pokúsili sformulovať odpovede na otázky súvisiace so stavom ľudských práv v našej spoločnosti, ako aj na otázku, či je obava z nárastu extrémizmu a radikalizácie spoločnosti opodstatnená.

Podujatie sa konalo pod záštitou verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej, primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska, rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského, dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika. Po slávnostnom otvorení nasledovala panelová diskusia na tému Akým smerom sa vyvíja demokracia v európskej a slovenskej spoločnosti. Pozvanie prijali aj veľvyslanci Nórska, USA a Veľkej Británie, ktorí taktiež vystúpili na podujatí s krátkym príhovorom.

„Súčasťou prvého dňa bolo aj odovzdanie ocenenia mimoriadneho činu v humanizácii spoločnosti – Cena Human Fora a vystúpenie multižánrovej speváčky a zástankyne rôznych kultúr, náboženstiev a práv príslušníkov všetkých etník sveta Janky Orlickej a orchestra Jána Berkyho Mrenicu ml.,“ uvádza Csilla Droppová, koordinátorka organizačného tímu.

Prvý deň medzinárodného diskusného fóra zavŕšila Ekumenická bohoslužba v Katedrále svätého Františka Xaverského.

Druhý deň podujatia začal na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB panelovou diskusiou na tému Radikalizácia versus poznanie a kritické myslenie. Paralelne prebiehalo divadelné predstavenie List čiernemu synovi v Bábkovom divadle na Rázcestí a prehliadka dokumentárnych filmov „Nový nacionalizmus v srdci Európy“ a diskusia s autorom Tomášom Rafom vo Filmovom klube v Múzeu SNP.

„Je nám cťou, že pozvanie na HUMAN FORUM prijal aj pán prezident SR Andrej Kiska, ktorý vystúpil na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB s krátkym príhovorom,“ dopĺňa Csilla Droppová.

V poobedných hodinách prebiehal vzdelávací program pre základné a stredné školy v oblasti výchovy k tolerancii a znižovaniu rastu extrémizmu a rasizmu medzi mladými, ktorý viedol programový riaditeľ Sokratovho inštitútu Rado Sloboda.

Podvečer druhého dňa medzinárodného diskusného fóra uzatvorila diskusia novinára a spisovateľa Martina Milana Šimečku s voličom ĽSNS o spoločenskom vývoji na Slovensku. V Bábkovom divadle na Rázcestí následne prebiehala diskusia Michala Havrana s hosťami na tému Sú mainstreamové médiá v kríze? Veria ľudia viac alternatívnym médiám a sociálnym sieťam?

Celé dvojňové podujatie uzatvoril ľudskoprávny kultúrny večer v Centre nezávislej kultúry Záhrada pod názvom Pocta ľudskosti.

Sprievodným podujatím bola aj fotografická výstava významného slovenského fotografa a reportéra Andreja Bána s názvom „Na ceste…“. Výstava bude prístupná od 7. decembra 2016 do 20. januára 2017 v galérii Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Partnermi podujatia boli Mesto Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, EEA grants, Nadácia Ekopolis, Global Fund for Community Foundations, Komunitná nadácia Zdravé mesto, Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko, cult-E Európska kultúra o.z., Záhrada – CNK, Štátna vedecká knižnica, Múzeum SNP a Bábkové divadlo na Rázcestí.

Pozrite si fotogalériu z HUMAN FORUM 2016.

HUMAN FORUM 2016 – medzinárodné diskusné fórum už po tretíkrát v Banskej Bystrici

Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE! v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a občianskym združením Centrum komunitného organizovania organizujú v poradí už 3. ročník podujatia HUMAN FORUM.

Cieľom podujatia, ktoré sa uskutoční 7. a 8. decembra 2016 v Banskej Bystrici, je vytvoriť priestor pre zástupcov štátnych inštitúcií a samosprávy, akademikov, občianskych aktivistov, študentov, učiteľov, novinárov, politikov, predstaviteľov cirkví ale aj pre širokú verejnosť, aby sa spoločne pokúsili sformulovať odpovede na otázky súvisiace so stavom ľudských práv v našej spoločnosti, ako aj na otázku, či je obava z nárastu extrémizmu a radikalizácie spoločnosti opodstatnená. „Tretí ročník podujatia HUMAN FORUM organizujeme preto, lebo tak vytvárame priestor na vzájomnú komunikáciu medzi akademickou a vedeckou obcou, aktivistami a zástupcami mimovládnych organizácií, odborníkmi, politikmi a mladou generáciou… jednoducho, je to prostredie, kde doslova požadujeme, aby sa rozmýšľalo, aby sa tvorilo, viedlo k poznaniu a kritickému mysleniu v tak dôležitej oblasti ako sú ľudské práva. Tie sa týkajú nás všetkých, každého jednotlivca tejto spoločnosti, a tiež spoločnosti ako celku. Ešte sa musíme veľa učiť, aby sme s ľudskými právami dokázali zaobchádzať férovo a v súlade s hodnotami humanizmu a tolerancie,“ uvádza Csilla Droppová, koordinátorka organizačného tímu 3. ročníka HUMAN FORUM.

Slávnostné otvorenie podujatia sa uskutoční 7. decembra o 15:30 v Cikkerovej sieni na Radnici v Banskej Bystrici. Podujatie sa koná pod záštitou verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej, primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska, rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského, dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika. Po slávnostnom otvorení bude nasledovať panelová diskusia na tému Akým smerom sa vyvíja demokracia v európskej a slovenskej spoločnosti. Pozvanie prijali aj veľvyslanci Nórska, USA a Veľkej Británie, ktorí taktiež vystúpia na podujatí.

„Súčasťou prvého dňa bude aj odovzdanie ocenenia mimoriadneho činu v humanizácii spoločnosti – Cena Human Fora a vystúpenie multižánrovej speváčky a zástankyne rôznych kultúr, náboženstiev a práv príslušníkov všetkých etník sveta Janky Orlickej a orchestra Jána Berkyho Mrenicu ml.,“ dopĺňa Csilla Droppová. V podvečerných hodinách sa uskutoční čaša vína na pozvanie primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska. Prvý deň medzinárodného diskusného fóra zavŕši Ekumenická bohoslužba v Katedrále svätého Františka Xaverského.

Druhý deň podujatia začne na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB panelovou diskusiou na tému Radikalizácia versus poznanie a kritické myslenie, v rámci ktorej budú diskutovať Mária Kolíková, Peter Hunčík, Martin Bútora a Martin Milan Šimečka. Paralelne bude prebiehať divadelné predstavenie List čiernemu synovi v Bábkovom divadle na Rázcestí a prehliadka dokumentárnych filmov „Nový nacionalizmus v srdci Európy“ a diskusia s autorom Tomášom Rafom vo Filmovom klube v Múzeu SNP. Občianske združenie Nádej deťom pripravilo workshop na tému Kultúra a tradície rómskej komunity.

„Je nám cťou, že pozvanie na HUMAN FORUM prijal aj pán prezident SR Andrej Kiska, ktorý vystúpi vo štvrtok 8. decembra na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB s krátkym príhovorom o 14:30,“ dopĺňa Csilla Droppová.

V poobedných hodinách bude prebiehať vzdelávací program pre základné a stredné školy v oblasti výchovy k tolerancii a znižovaniu rastu extrémizmu a rasizmu medzi mladými, ktorý bude viesť programový riaditeľ Sokratovho inštitútu Rado Sloboda. Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov sa uskutoční vedecká konferencia venovaná problematike ľudských práv, ktorá sa koná pod záštitou ministerky spravodlivosti SR Lucie Žitňanskej.

Podvečer druhého dňa medzinárodného diskusného fóra uzatvorí diskusia novinára a spisovateľa Martina Milana Šimečku s voličom ĽSNS o spoločenskom vývoji na Slovensku. V Bábkovom divadle na Rázcestí bude následne prebiehať diskusia Michala Havrana s hosťami na tému Sú mainstreamové médiá v kríze? Veria ľudia viac alternatívnym médiám a sociálnym sieťam?

Celé dvojňové podujatie uzatvorí o 20. hodine ľudskoprávny kultúrny večer v Centre nezávislej kultúry Záhrada pod názvom Pocta ľudskosti.

Sprievodným podujatím je aj fotografická výstava významného slovenského fotografa a reportéra Andreja Bána s názvom „Na ceste…“. Výstava bude prístupná od 7. decembra 2016 do 20. januára 2017 v galérii Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Partnermi podujatia sú Mesto Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, EEA grants, Nadácia Ekopolis, Global Fund for Community Foundations, Komunitná nadácia Zdravé mesto, Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko, cult-E Európska kultúra o.z., Záhrada – CNK, Múzeum SNP, Štátna vedecká knižnica, Bábkové divadlo na Rázcestí. Podujatie sa koná bez nároku na poplatok a organizátori poskytnú občerstvenie počas oboch dní podujatia HUMAN FORUM.

 

HUMAN FORUM 2016 – Plagát

HUMAN FORUM 2016 – Program

Kontakty:

Koordinátorka fóra – Csilla Droppová, csilla.droppova@stonline.sk

Garant za UMB – Alexandra Bitušíková, alexandra.bitusikova@umb.sk

Viac na www.humanforum.sk a www.facebook.com/humanforumsk

Predstavujeme vám program 3. ročníka HUMAN FORUM

Pozývame vás na 3. ročníka medzinárodného diskusného fóra HUMAN FORUM 2016.

Pre účastníkov sú pripravené panelové diskusieworkshopy, výstava fotografií, prehliadka dokumentárnych filmov, divadelné predstavenie, diskusie s novinárom a spisovateľom Martinom Milanom Šimečkom, Michalom Havranom, odovzdanie ceny HUMAN FORUM, Ľudskoprávny kultúrny večer – Pocta ľudskosti a mnohé ďalšie zaujímavé podujatia.

Ste srdečne vítaní!

Pozvánka

 

Podrobný program

Pripravujeme 3. ročník podujatia HUMAN FORUM

DSC_0085Iniciátori podujatia HUMAN FORUM sa rozhodli zorganizovať v poradí už  tretí ročník diskusného fóra s názvom „Demokracia v ohrození?“ v rámci občianskej platformy „NIE V NAŠOM MESTE!“.

Cieľom je vytvoriť priestor pre zástupcov štátnych inštitúcií a samosprávy, akademikov, občianskych aktivistov, študentov, učiteľov, novinárov, politikov, predstaviteľov cirkví ale aj pre širokú verejnosť, aby sa spoločne pokúsili sformulovať odpovede na otázky súvisiace so stavom ľudských práv v našej spoločnosti, ako aj na otázku, či je obava z nárastu extrémizmu a radikalizácie spoločnosti opodstatnená. O týchto aktuálnych otázkach budú účastníci fóra diskutovať bez predsudkov, bez nenávistných prejavov a bez dohadov založených na dojmoch. Osobitosťou tohto podujatia je, že má ambíciu spájať v diskusii akademickú, politickú a občiansku verejnosť.