Nominácie na cenu HUMAN FORUM 2018 sú otvorené

Do 31. októbra 2018 je možné nominovať jednotlivca alebo kolektív na cenu HUMAN FORUM. Cena sa udeľuje ako prejav uznania za vykonanie spoločensky významného činu alebo dlhodobého konania v prospech ochrany ľudských práv a rozvoja demokracie.

„Cena je vyjadrením úcty k občianskej odvahe ľudí, ktorí sa svojimi postojmi a
skutkami otvorene stavajú na stranu humanistických ideálov európskej civilizácie,
vzájomnej úcty a slušnosti, rešpektu k ľudskej rôznosti a dôstojnosti. Motívom
udelenia ceny je potreba poukazovať na skutočnosť, že extrémizmus založený na
odmietaní princípov parlamentnej demokracie a ideológie založené na intolerancii,
antisemitizme a ultranacionalizme, nie sú cestou pre riešenie spoločenských
problémov,“ uvádza Csilla Droppová z organizačného výboru Human Forum.

Cenu vyhlasuje, organizuje a udeľuje Organizačný výbor medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM.

Nominovať je možné jednotlivcov alebo skupiny ľudí, a to do 31. októbra 2018 e-mailom na adresu csilla.droppova@stonline.sk. Nominácia musí obsahovať charakteristiku navrhovanej osoby alebo skupiny osôb, odôvodnenie predloženého návrhu a informáciu o súhlase navrhovanej osoby s nomináciou. Vlani cenu Human Forum získala Jana Dubovcová, ktorá v minulosti pôsobila na pozícii verejnej ochrankyne práv.

Human Forum organizuje občianska platforma Nie v našom meste a Centrum komunitného organizovania v spolupráci s  Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela a Mestom Banská Bystrica. Human forum podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ceny bude súčasťou podujatia HUMAN FORUM, ktoré sa uskutoční 28. – 29. novembra 2018 v Banskej Bystrici.