Program Human Fora 2018

Program 5. ročníka medzinárodného diskusného fóra s témou „Úloha občanov v demokratickej spoločnosti“ je pripravený. Human Forum sa bude konať na niekoľkých miestach v Banskej Bystrici, preto prosíme, sledujte aj miesto konkrétneho panelu, nie len jeho čas. Diskusné panely, kultúrne akcie a premietania sa budú konať na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, na historickej Radnici mesta, v Múzeum SNP, v Záhrade – Centre nezávislej kultúry, aj v modlitebni Bratskej jednoty baptistov.


UTOROK – 27. 11. 2018


19.00 – 21.00 (Záhrada CNK)

JAR 2018 V BANSKEJ BYSTRICI

Premietanie autorského dokumentu o občianskych protestoch Za slušné Slovensko, a diskusia s organizátormi a autorom dokumentu, Vladyslavom Naumeniukom, študentom Akadémie Umení


STREDA – 28. 11. 2018


10.00 Oficiálne otvorenie Human Fora 2018 (FPVaMV UMB, Aula)

Príhovory:

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Branislav Kováčik, dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Maroš Chmelík, riaditeľ CKO
Aaron Singleterry – Senior Political Officer US Embassy

Odovzdanie ceny mimoriadneho činu v humanizácii spoločnosti – Cena HUMAN FORUM 2018

Moderátorka: Csilla Droppová, občianska platforma „Nie v našom meste“


11.00 – 12.30 (FPVaMV UMB, Aula)

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ A JEJ VÝZNAM PRE DEMOKRACIU
Programový blok I. (plenárna sekcia)

Hostia:

 • Iveta Radičová, dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy
 • Pavol Demeš, analytik, autor a bývalý hovorca Grémia tretieho sektora
 • Andrej Nosko, manažér v neziskovom sektore, analytik
 • Zuzana Wienk, programová riaditeľka, Aliancia Fair Play

Moderátor: Peter Terem


13.00 – 13.30 Tlačová konferencia


13.30 – 15.00 (FPVaMV UMB, miestnosť P4)

AKÁ JE MOC OBČANA – skúsenosti s občianskym aktivizmom v krajinách V4 a v USA
Programový blok II.
Rokovací jazyk angličtina

Hostia:

 • Ján Orlovský, Nadácia otvorenej spoločnosti, Slovensko
 • Paul Sheridan, občianska iniciatíva Not in our town, USA
 • Ján Hanák, kňaz a publicista, Česko
 • Przemysław Witkowski, básnik a publicista, Poľsko
 • Bernadett Sebály, Stredoeurópska univerzita, Maďarsko

Moderátor: Marek Lenč


13:30 – 14.30 (FPVaMV UMB, miestnosť S4)

Národná prezentácia prípadových štúdií projektu PROMISE
(Promoting Youth Involvement and Social Engagement – Podpora angažovanosti a sociálnej zapojenosti mládeže)

Prípadová štúdia 1: Fenomén návratu mladých ľudí na Slovensko po dlhodobom  pobyte v zahraničí

Prípadová štúdia 2: Nie v našom meste – mladí ľudia v boji proti radikalizmu a extrémizmu

Koordinátor: Ivan Chorvát


13:30 – 17.30 (FPVaMV UMB, aula)

OBČAN V POSTDEMOKRACII, vedecká konferencia

Reflexia aktuálnych trendov, ktoré menia podstatu fungovania súčasných demokracií. Program bude zverejnený samostatne.
Koordinátorka: Jarmila Androvičová


15.30 – 17.00 (FPVaMV UMB, miestnosť P4)

MIESTO MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ V SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI
Programový blok III.

Hostia:

 • Zora Bútorová, sociologička, analytička Inštitút pre verejné otázky
 • Veronika Prachárová, riaditeľka Inštitútu dobre spravovanú spoločnosť
 • Marcel Zajac, predseda Rady mimovládnych neziskových organizácií pri vláde SR
 • Martin Giertl, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

Moderátorka: Csilla Droppová


15.30 – 17.00 (FPVaMV UMB, učebňa S4)
NÁSTROJE A KAMPANE PREDVOLEBNÉHO AKTIVIZMU
Hostia:
 • Lenka Galetová, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť s projektom demagog.sk
 • Martina Strmeňová, občianska platforma Nie v našom meste s kampaňou Spolu je nás viac
 • Zuzana Mikulcová, Za slušné Slovensko a Rimavská kaviareň s kampaňou Ťahaj domov
Moderátorka: Eva Lavríková (takisto so vstupom predvolebného aktivizmu – Bánovce nad Bebravou)

17.30 – 19.00 (Cikkerova sieň, Radnica mesta)

Diskusný večer s FEDOROM GÁLOM


19.00 – 19.40 (Radnica, foyer)

20 ROKOV CENTRA KOMUNITNÉHO ORGANIZOVANIA
Otvorenie výstavy, vernisáž a čaša vína


20.00 – 21:00 (Modlitebňa Bratskej jednoty baptistov, Horná Strieborná 5)

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA v Banskej Bystrici /za účasti Katolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi, Židovskej náboženskej obce, Bratskej jednoty baptistov a ďalších/

Hosť: Marek Orko Vácha


ŠTVRTOK – 29. 11. 2017


9.30 – 11.00 (FPVaMV UMB, Aula)

AKO BYŤ AKTÍVNYM A ZODPOVEDNÝM OBČANOM
Programový blok IV.

Hostia

 • Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv
 • Pavol Szalai, nositeľ ceny Biela Vrana za občiansku statočnosť
 • Milan Zvada, aktivista a dramaturg, Záhrada CNK
 • Juraj Šeliga, občiansky aktivista, Za slušné Slovensko
 • Jolana Nátherová, komunitná organizátorka, Centrum komunitného organizovania
 • Samuel Bravčok, študent Gymnázia Andreja Sládkoviča, aktivista

Moderátorka: Alexandra Bitušíková (diskusia v pléne)


9.30 – 11.30 (FPVaMV, miestnosť P2)

VEDOMOSTNÝ KVÍZ „Školy za demokraciu“
Sprievodný program pre žiakov základných škôl, stredných škôl 

Odmeny – poukaz na knihy z kníhkupectva Artfórum Banská Bystrica


12.30 – 14.00 (FPVaMV UMB, miestnosť P4)

AKO VYUČUJEME OBČIANSKU NÁUKU
Programový blok V. 

Hostia:

 • Štefan Porubský, vysokoškolský pedagóg
 • Alžbeta Brozmanová Gregorová, vysokoškolská pedagogička, metóda „servis learning“
 • Jana Feherpataky-Kuzmová, výkonná riaditeľka, Inštitút pre aktívne občianstvo
 • Roman Švarc, učiteľ občianskej náuky, Spojená škola Dominika Tatarku v Poprade
 • Miron Breznoščák, učiteľ dejepisu, Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici
 • Laura Ursínyová, študentka Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici

Moderátor: Ivan Chorvát 


15.00 – 17.00 (FPVaMV UMB, miestnosť P4)

SKÚSENOSTI ŠKÔL S NEFORMÁLNYM VZDELÁVANÍM K AKTÍVNEMU OBČIANSTVU
Programový blok VI.

O dôležitosti neformálneho vzdelávania k ľudským právam, rozvoju kritického myslenia a prevencie radikalizácie mládeže (prezentácia skúseností so zapojenými školami do vzdelávacieho programu)

Hostia:

 • Tina Gažovičová, lektorka kritického myslenia
 • Tereza Paulisová, učiteľka na Základnej škole s MŠ v Badíne
 • Janette Jirkův Lacková, učiteľka na Základnej škole J. Alexyho vo Zvolene
 • Zuzana Szabóová, koordinátorka vzdelávacieho programu Školy za demokraciu

 Moderátor: Radoslav Sloboda


17.30 – 18.30 (Záhrada CNK)

VPLYV „SOROSOVSKÝCH“ PEŇAZÍ NA OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ – PRAVDA ALEBO MÝTUS?

Hostia diskusie:

 • Juraj Rizman, aktivista a PR manažér Via Iuris
 • Ludvík Nábělek, psychiater a vysokoškolský pedagóg

Moderátorka: Zuza Fialová


19.30 – 21.00 (Filmový klub Múzea SNP)

KEĎ PRÍDE VOJNA
Sprievodný program pre žiakov základných škôl, stredných škôl a pre verejnosť

Premietanie dokumentárneho filmu o Slovenských brancoch s následnou diskusiou s hosťami:

 • Radoslav Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko
 • Radovan Bránik, aktivista, novinár
 • Stanislav Mičev, riaditeľ Múzea SNP

19.00 (Záhrada CNK)

Ľudskoprávny kultúrny večer  


PIATOK – 30. 11. 2018

10.00 – 13.00 (pre študentov stredných škôl) (Múzeum SNP)
19.00 – 21.30 (pre verejnosť) (CNK Záhrada)

KEĎ PRÍDE VOJNA

Premietanie dokumentárneho filmu o Slovenských brancoch s následnou reflexiou s režisérom Janom Gebertom


Zmena programu vyhradená.

Tešíme sa na vašu účasť.