Program 2021

HUMAN FORUM
na tému

„Posilňovanie lokálnych demokracií ako prevencia rastu extrémizmu“

Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach

Demokracia v ohrození?

Pod záštitou:

prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej
verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera
primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska
rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského
dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika

24. – 25. 11. 2021 (streda – štvrtok)

Na diskusie bude umožnený vstup len pre očkovaných. Streamované budú online na FB stránkach HUMAN FORUM www.facebook.com/humanforumsk a NIE V NAŠOM MESTE www.facebook.com/NIEvBB.

Organizátori fóra:
Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE
Centrum komunitného organizovania, o.z. v Banskej Bystrici
Nadácia Ekopolis

v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela,
Záhradou – Centrom nezávislej kultúry
a podporou Mesta Banská Bystrica


STREDA – 24. 11. 2021


10.00 – 10.20 (ZÁHRADA CNK)
Príhovory k ôsmemu ročníku medzinárodného podujatia HUMAN FORUM 2021

 • Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
 • Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Branislav Kováčik, dekan Fakulty politických vied  a medzinárodných vzťahov UMB
 • Maroš Chmelík, riaditeľ Centra komunitného organizovania
 • Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis

Moderátorka: Csilla Droppová


10.20 – 12.00 (ZÁHRADA CNK)
Stav prejavov extrémizmu na Slovensku a vo svete a ich riziká pre vývoj demokracie

 • Michael Cruz – reprezentujúci samosprávu v Oslo
 • Adriana Vasiľková – Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
 • Martin Klus – štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
 • Daniel Bochsler – Central European University
 • Harald Weilnböck – nemecký psychológ a expert na násilný extrémizmus a metódy prevencie

Moderátor: Peter Terem


12.30 – 14.00 (ZÁHRADA CNK)
Ako sa vysporiadať s extrémizmom na Slovensku?

 • Mária Patakyová – verejná ochrankyňa práv v Slovenskej republike
 • Radka VicenováSlovenské národné stredisko pre ľudské práva
 • Daniel Milo – analytik
 • Tomáš Honz – prokurátor špeciálnej prokuratúry
 • Jozef Halcin – vedúci odboru prevencie kriminality

Moderátor: Ján Orlovský


14.15 – 15.45 (ZÁHRADA CNK)
Úroveň a (ne)využitý potenciál lokálnych demokracií na Slovensku

 • Michal Vašečka – sociológ
 • Ivana Kohutková – platforma mimovládnych neziskových organizácií HLAS
 • Zuzana Wienk – komunita Bystriny, občianske združenie
 • Viktor Borš – Banskobystrický samosprávny kraj
 • Maroš Chmelík – NIOT, CKO a člen pracovnej skupiny VRAX pri Ministerstve vnútra SR

Moderátor: Rado Sloboda


16.00 – 18.00

Okrúhly stôl so zástupcami občianskej spoločnosti k pripravovanému Summitu za demokraciu v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

https://www.state.gov/summit-for-democracy/


18.30 – 20.00 (ZÁHRADA CNK)
Projekt: Reclaim! @ Human Forum 2021:

Prezentácia pozitívnych príkladov kultúrno-komunitných centier, ktoré majú inkluzívny charakter a vytvárajú podmienky pre občiansky aktivizmus a rozvoj princípov demokracie.

 • Martina Strmeňová – O neformálnom občianskom hnutí NIE V NAŠOM MESTE
 • Lucia Pašková – O spolupráci a sile netradičných koalícií
 • Kamila Beňova – premena zmrzlinárne na komunitné centrum Búda v Žiari nad Hronom
 • Zuzana a Michal Handzušovci – Netradičné cesty k posilňovaniu hodnôt
 • Olívia Hurbanová – Čo nás neuroveda učí o dôvere? Ako jej pomôcť?
 • František Maxin – Ako sa posilňuje občianstvo v kultúrno-komunitnom centre Bašta Bardejov 

Moderujú: Csilla Droppová a Zuzana Wienk


Vedecká konferencia
Streda – 24. 11. 2021

15.00 – 20.00 (aula FPVaMV)

Vedecká konferencia sa uskutoční v rámci VIII. ročníka HUMAN FORUM,
medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach.

Organizátor: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB, Banská Bystrica

Účastníci vedeckej konferencie sú srdečne pozvaní na otvorenie podujatia HUMAN FORUM, ako aj jeho ďalší program.

Organizačný výbor vedeckej konferencie:

 • Jarmila Androvičová
 • Róbert Vancel
 • Jozef Michal Mintal

ŠTVRTOK – 25. 11. 2021


10.00 – 12.00 (ZÁHRADA CNK)
Nadpredmetové hodnotové vzdelávanie – výstupy a odporúčania pracovnej skupiny pre ŠPÚ a MŠ SR 

Koordinátorky: Zuzana Vasičáková Očenášová a Csilla Droppová

v súčinnosti s Nadáciou Zastavme korupciu a so Štátnym pedagogickým ústavom v zmysle Memoranda o spolupráci pri príprave koncepcie nadpredmetového hodnotového vzdelávania.


Oficiálny slávnostný program otvorený pre širokú verejnosť

14.30 – 15.O0 (ZÁHRADA CNK)

Význam posilňovania demokratizačných javov a komunít na lokálnej úrovni v regiónoch Slovenska a úloha hodnotového vzdelávania na školách s cieľom prevencie pred rastúcim extrémizmom v spoločnosti.

15.00 – 15.30 (ZÁHRADA CNK)
Inštitút pre demokraciu pri UMB– Institute for Democracy at UMB

Oficiálne otvorenie multidisciplinárneho pracoviska Inštitút pre demokraciu pri UMB
/vrátane prezentácie jeho zamerania/

15.30 – 16.00 (ZÁHRADA CNK)
Cena HUMAN FORUM 2021

Odovzdanie ceny za mimoriadny čin v humanizácii spoločnosti
/príhovory ocenených/


16.30 – 18.00 (ZÁHRADA CNK)
Čo priniesla návšteva pápeža na Slovensku pre spoločnosť ako celok

Reflexia na návštevu pápeža nie len z pohľadu veriacich

 • Ondrej Druga – CKO, koordinátor Bystrickej kresťanskej platformy
 • Ivan Šimko – Kresťanský demokrat

Moderátor: Pavol Demeš


19.00
Ekumenická bohoslužba

V Kostole sv. Alžbety Uhorskej na Dolnej ulici v Banskej Bystrici, za účasti zástupcov Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi  augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Cirkvi bratskej, Bratskej jednoty baptistov, židovskej obce, islamskej komunity a iných.

Hosťka : Jolka Nátherová – koordinátorka pre rómske komunity

Koordinátor: Benjamín Uhrín


Sprievodný program pre žiakov

Rôzne kúty mesta budú žiť ľudskoprávnymi témami aj pre žiakov. Žiaci a ich učitelia sa majú oboznámiť, že na týchto miestach sa všeličo môžu dozvedieť na tému ľudských práv aj v priebehu roka.

9.00 – 10.00 (FPVaMV UMB /on-line/)
Knihy a ich autori: Alica Frühwaldová – O koľko lásky som prišla

10.00 – 12.00 (FPVaMV UMB /on-line/)
Vedomostný kvíz „Školy za demokraciu“


Konferencia sa koná bez nároku na poplatok

Covid opatrenia: Diskusia bude prebiehať v režime „len pre očkovaných“ fyzicky, a bude streamovaná tiež online na fb stránkach HUMAN FORUM a NIE V NAŠOM MESTE.

Zmena programu vyhradená.

Program vedeckej konferencie HF 2020 – „Rodová rovnosť – spoločná zodpovednosť“

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na vedeckú konferenciu „Rodová rovnosť – spoločná zodpovednosť“. Vedecká konferencia sa uskutoční v rámci VII. ročníka HUMAN FORUM, medzinárodného
diskusného fóra o demokracii a ľudských právach 25. novembra 2020 na adrese Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica.

V dňoch 25. a 26. novembra sa v Banskej Bystrici uskutoční siedmy ročník medzinárodného
diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM 2020, aktuálne zameraný na problematiku rovnosti, s osobitným akcentom na rodovú rovnosť. Súčasťou podujatia je aj vedecká konferencia „Rodová rovnosť– spoločná zodpovednosť“.

Európska komisia 5. marca 2020 predstavila svoju stratégiu rodovej rovnosti v EÚ na roky
2020-2025 (The Gender Equality Strategy). V oblasti rodovej rovnosti je EÚ globálnym lídrom a v posledných desaťročiach zaznamenala významný pokrok. Rodovo podmienené násilie a stereotypy však naďalej pretrvávajú. Komisia plánuje posilniť uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti systematickým začleňovaním rodovej perspektívy do všetkých fáz tvorby politík vo všetkých oblastiach vnútornej aj vonkajšej politiky EÚ. Základnou zásadou, ktorá sa bude pri vykonávaní stratégie uplatňovať, bude využívanie tzv. prierezového charakteru (intersekcionality) – t. j. kombinácie rodu s inými osobnými
charakteristikami alebo identitami a toho, ako táto kombinácia prispieva ku konkrétnym skúsenostiam s diskrimináciou. V roku 2020 si zároveň pripomíname 25. výročie OSN Pekinskej deklarácie a akčnej platformy prvého všeobecného záväzku a globálneho akčného plánu na dosiahnutie pokroku v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi. Nová EÚ stratégia nadväzuje na Agendu OSN 2030 pre udržateľný rozvoj, v ktorej sa rodová rovnosť považuje za prierezovú prioritu v rámci všetkých cieľov udržateľného rozvoja. Žiaden členský štát EÚ zatiaľ nedosiahol rovnosť medzi ženami a mužmi. Pokrok je pomalý,
rodové rozdiely pretrvávajú v zamestnanosti, odmeňovaní, starostlivosti a dôchodkoch.

Nová európska stratégia načrtáva súbor kľúčových opatrení vrátane odstránenia rodovo
podmieneného násilia a stereotypov s cieľom preklenúť tieto medzery a umožniť Európe naplno využiť jej potenciál v podnikaní, politike a spoločnosti, zabezpečenie rovnakej účasti a príležitostí na trhu práce vrátane rovnakej odmeny; a dosiahnutie rodovej rovnováhy v rozhodovaní a politike.

Cieľom vedeckej konferencie je identifikovať potenciál a prekážky smerovania k rodovo
rovnoprávnej EÚ, v ktorej rodovo motivované diskriminácie a štrukturálna nerovnosť medzi ženami a mužmi budú už len minulosťou. Organizátori konferencie uvítajú najmä (ale nielen) príspevky, ktoré sa budú týkať otázok rodovej rovnosti/nerovnosti v podmienkach akademických a výskumných inštitúcií, napr. otázky týkajúce sa zosúlaďovania pracovného a osobného života, používanie rodovo vyváženého jazyka, nerovnosť v odmeňovaní, rodovo-podmienené obťažovanie na pracovisku a pod. Keďže Európska komisia v novom výskumnom programe Horizon Europe zdôrazňuje dôležitosť rodovej rovnosti vo
výskume a inováciách a túto podmienku bude požadovať aj v samotných projektoch nového programu, považujeme za nevyhnutné venovať tejto téme zvýšenú pozornosť. Aj preto, že v Slovenskej republike je téma rodovej rovnosti stále podceňovaná alebo až zosmiešňovaná.

Miesto konania:  Konferencia prebieha online cez MS Teams

Program fóra:

09.30 – 09:45 Otvorenie konferencie 

09.45 – 11.00  1. blok 

Doc. PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Rodová rovnosť v medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch

PhDr. Miroslav Řádek, PhD.
Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
Rodová rovnosť v európskej politike

Mgr. Jessica Kriška
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Význam pohlavia pre politiku a politický marketing v USA: cesta od hlasovacieho práva k titulu viceprezidentky

11:00 – 11:15 Prestávka

11:15 – 12:30 2. blok

Doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD.,  Doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.  
Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava
Zastúpenie žien v politických štruktúrach ako nástroj na uplatňovanie rodovej rovnosti v súčasných ekonomických podmienkach

Mgr. Klara Życka
Doctoral school at Warsaw School of Economics
Epidemics – opportunities and threats to gender equality

Judr. Martina Kurejová
Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Rodovo podmienené násilie z hľadiska trestného práva a pomoc obetiam

Účastníci vedeckej konferencie sú srdečne pozvaní na otvorenie podujatia HUMAN FORUM, ako aj jeho ďalší program:

13:00 – 14:30 Výsledky výskumov rodovej rovnosti

Vedecký výbor konferencie:

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
prof. Gilles Rouet, DrSc.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Organizačný výbor konferencie:
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.
Mgr. Róbert Vancel, PhD.
Mgr. Jozef Michal Mintal, PhD.

Výstupom konferencie bude publikácia. Do publikácie budú zaradené príspevky, ktoré na
konferencii odznejú, budú doručené v elektronickej podobe do 31.1.2021 a prejdú
recenzným konaním.

Program 2020

HUMAN FORUM
na tému

„Rovnosť ako univerzálne ľudské právo“

Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právachDemokracia v ohrození?

Pod záštitou:

prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej
verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera
primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska
rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského
dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika

25. – 26. 11. 2020 (streda – štvrtok)
Konferencia bude online

Organizátori fóra:
Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE
Centrum komunitného organizovania, o.z. v Banskej Bystrici
Nadácia Ekopolis

v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela,
Záhradou – Centrom nezávislej kultúry,
Komunitnou nadáciou Zdravé mesto
a podporou Mesta Banská Bystrica


STREDA – 25. 11. 2020


10.00 – 11.30 Je možné dosiahnuť všeobecnú rovnosť v spoločnosti?

 • Michal Vašečka, Bratislava Policy Institute (BPI)
 • Mariana Szapuová, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
 • Janka Kottulová, Fakulta managementu Univerzity Komenského
 • Oľga Pietruchová, expertka na rodovú rovnosť a ľudské práva

Moderátorka: Alexandra Bitušíková

Online podujatie


13.00 – 14.30 Výsledky výskumov rodovej rovnosti a aktuálne trendy v krajinách V4

 • Zora Bútorová, Inštitút pre verejné otázky
 • Silvia Hudáčková, Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava
 • Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, Inšitút pre výskum práce a rodiny

Moderátor: Ivan Chorvát

Online podujatie


15.30 – 16.30 (vysielanie zo štúdia HUMAN FORUM v CNK Záhrada)

Slávnostné otvorenie 7. ročníka medzinárodného podujatia HUMAN FORUM 2020 – príhovory partnerov podujatia

Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica

Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Branislav Kováčik, dekan Fakulty politických vied  a medzinárodných vzťahov UMB

Maroš Chmelík, riaditeľ Centra komunitného organizovania

Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis

Moderátorka: Csilla Droppová

Online podujatie


17.00 – 18.00 Stav rovnosti v spoločnosti z pohľadu ombudsmanky Márie Patakyovej a aktuálne trendy

Moderátor: Pavol Demeš

Online podujatie


18.00 – 18.10 Cena HUMAN FORUM 2020

Odovzdanie ceny za mimoriadny čin v humanizácii spoločnosti


18.10 – 18.20

Namiesto tradičnej Ekumenickej bohoslužby príhovor Benjamína Uhrína, kazateľa a predsedu Bratskej jednoty baptistov

Online podujatie


ŠTVRTOK – 26. 11. 2019


10.00 – 11.30 Ako je zabezpečená rovnosť šancí na vzdelávanie na Slovensku?

 • Janette Motlová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie
 • Andrea Paulyová, zástupkyňa riaditeľky Obchodnej akadémie, Rimavská Sobota
 • Juraj Čokyna, bývalý učiteľ, autor knihy:A okraje máš kde?, analytik Inštitútu vzdelávacej politiky
 • Ivan Juráš, autor kapitoly „Inklúzia“ v projekte „Učiace sa Slovensko“

Moderátorka: Csilla Droppová

Online podujatie


13.00 – 15.00 Význam hodnotových neformálnych vzdelávacích programov v štátnom vzdelávacom programe a ich budúcnosť  

 • Daša Vargová, Štátny pedagogický ústav
 • Zuzana Szabóová, Centrum komunitného organizovania, vzdel.program „Školy za demokraciu“
 • Zuzana Čačová, Nadácia Otvorenej spoločnosti, vzdel.program „Otvorené školy“
 • Jana Feherpataky-Kuzmová, Inšitút pre aktívne občianstvo, vzdel.program „Školy, ktoré menia svet“
 • Pavel Michal, riaditeľ ZŠ a MŠ, Štiavnické Bane
 • Csilla Droppová, koordinátorka HUMAN FORUM (zo štúdia HUMAN FORUM)

Moderátorka: Zuzana Vasičáková Očenášová, Nadácia Zastavme korupciu, vzdelávací program Férovka

V spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu a so Štátnym pedagogickým ústavom v zmysle Memoranda o spolupráci v oblasti hodnotového nadpredmetového vzdelávania

Online podujatie


16.00 – 17.30 Reclaim! @ Human Forum 2020: Príklady pozitívnej praxe – programy a projekty ponúkané mimovládnymi neziskovými organizáciami pre zlepšenie postavenia žien v spoločnosti

 • Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby
 • Jolana Nátherová, Centrum Komunitného Organizovania, Nádej deťom, Rómske líderky a ich práca v rómskej komunite
 • Michaela Dojčinovičová, Liga za ľudské práva, Integrácia cudziniek na lokálnej úrovni

Moderátorka: Beata Hirt, Komunitná nadácia Zdravé mesto

V spolupráci s Komunitnou nadáciou Zdravé mesto, Centrom komunitného organizovania, o.z. a s nadáciou EKOPOLIS v rámci projektu „Reclaim Our Civic Space“

Online podujatie


20.00 Ľudskoprávny kultúrny večer v Záhrade – Centre nezávislej kultúry


Sprievodný program pre žiakov stredných škôl

Vedomostný kvíz „Školy za demokraciu“

Účastníci fóra: študenti/-ky, akademici/-čky, zástupcovia/-kyne ambasád na Slovensku, politici/-čky, reprezentanti/-ky štátnej správy a samospráv, predstavitelia/-ky mimovládnych neziskových organizácií, vzdelávacích inštitúcií (učitelia/-ky, žiaci/-čky), zástupcovia/-kyne médií


Program vedeckej časti konferencie Human Forum 2020, streda, 25. novembra

Miesto konania:  Konferencia prebieha online cez MS Teams

09.30 – 09:45 Otvorenie konferencie 

09.45 – 11.00  1. blok 

Doc. PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Rodová rovnosť v medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch

PhDr. Miroslav Řádek, PhD.
Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
Rodová rovnosť v európskej politike

Mgr. Jessica Kriška
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Význam pohlavia pre politiku a politický marketing v USA: cesta od hlasovacieho práva k titulu viceprezidentky

11:15 – 12:30 2. blok

Doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD.,  Doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.  
Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava
Zastúpenie žien v politických štruktúrach ako nástroj na uplatňovanie rodovej rovnosti v súčasných ekonomických podmienkach

Mgr. Klara Życka
Doctoral school at Warsaw School of Economics
Epidemics – opportunities and threats to gender equality

Judr. Martina Kurejová
Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Rodovo podmienené násilie z hľadiska trestného práva a pomoc obetiam

Účastníci vedeckej konferencie sú srdečne pozvaní na otvorenie podujatia HUMAN FORUM, ako aj jeho ďalší program:

13:00 – 14:30 Výsledky výskumov rodovej rovnosti


Konferencia sa koná bez nároku na poplatok

Zmena programu vyhradená.

Pozvánka na vedeckú konferenciu HF 2019 – Voľby po roku 1989 – premeny, trendy, súvislosti

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na vedeckú konferenciu

Voľby po roku 1989 – premeny, trendy, súvislosti
Vedecká konferencia sa uskutoční v rámci VI. ročníka HUMAN FORUM, medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach

Dátum konferencie: 27. november 2019
Miesto konferencie: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica

V dňoch 27. a 28. novembra sa v Banskej Bystrici uskutoční šiesty ročník medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM 2019, aktuálne zameraný na voľby ako základný nástroj demokratického zriadenia. Súčasťou podujatia je aj vedecká konferencia
„Voľby po roku 1989 – premeny, trendy, súvislosti“.

Voľby sú spôsobom realizácie jedného zo základných politických práv občana – práva voliť a byť volený, práva na vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu s politikou vlády alebo konkrétneho politického predstaviteľa. Voľby zabezpečujú suverenitu ľudu zastúpením všetkých záujmových skupín a vrstiev spoločnosti na výkone moci, sú základným inštitútom legitimizácie moci. V rámci zastupiteľskej demokracie sú voľby pre drvivú väčšinu obyvateľstva jedinou formou účasti na politickom živote. Voľby môžu vystupovať aj ako medzník, a zároveň rozhodujúci mechanizmus
vzniku a formovania moderných politických systémov. Voľby nemusia vždy smerovať ku kvalitatívnej zmene politického systému, ale môžu vystupovať ako prostriedok a mechanizmus kvalitatívnej zmeny spôsobu vládnutia aj
v rámci zachovania mocenskej štruktúry. V roku 1989 sa slobodné voľby stali jednou zo základných požiadaviek nespokojných občanov a po roku 1989 jedným zo základných atribútov formujúceho sa politického systému. Zároveň však pre veľkú časť občanov ostávajú voľby, a politika všeobecne, zdrojom frustrácie a sklamania, ktoré prejavujú neúčasťou alebo voľbou protestných či antisystémových politických strán a kandidátov.

Cieľom vedeckej konferencie je reflektovať aktuálne trendy, premeny
a súvislosti volieb, volebných systémov a volebného správania po roku 1989, predovšetkým v priestore krajín V4.

Organizátori vítajú teoretické, praktické i výskumne orientované príspevky z rôznych vedných odborov (politológia, sociológia, právo, ekonómia, pedagogika a iné), ktoré analyzujú voľby, voličské správanie, diskutujú
o aktuálnych otázkach spojených s formovaním a usporiadaním jednotlivých volebných systémov a kriticky reflektujú súvisiace fenomény
a ich dopady na našu spoločnosť.

Tematické okruhy konferencie:

 • Voľby a volebné právo – volebné systémy v súčasnosti, nové výzvy pre zlepšenie úrovne efektívnej participácie občanov, volebný systém a úroveň demokratizácie spoločnosti, volebné reformy a ich dôsledky, vzťah medzi volebným a straníckym systémom
 • Voličské správanie – zmena podstaty, poslania a štruktúry súčasných politických strán, ich kartelizácia, oligarchizácia, meniace sa preferencie voličov, klesajúca stabilita voličského správania, príklon k antisystémovým politickým stranám, radikalizácia politických strán a skupín obyvateľstva, úloha predvolebných výskumov pri rozhodovaní voličov
 • Politické kampane – nové stratégie vedenia volebných kampaní, nové médiá, sociálne siete a volebné kampane, personalizácia volebných kampaní, radikalizácia stratégií vedenia volebných kampaní (negatívna a permanentná kampaň), propaganda a manipulácia (degeneračné mechanizmy formovania verejnej mienky)
 • Vzdelávanie k zodpovednému občianstvu – komplexný verzus jednostranný občan, politický, právny, sociálny, ekonomický, etický a environmentálny rozmer súčasného občianstva, nevyhnutnosť participácie a verejnej debaty

Vedecký výbor konferencie:

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. Gilles Rouet, DrSc.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Organizačný výbor konferencie:
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.
PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
Dr. Patrizia Šušová Prando, PhD.
Mgr. Jozef Michal Mintal

Prihlášky a abstrakty v rozsahu 150-200 slov prosíme vyplniť elektronicky
do 15. novembra FORMULÁROM

Účastnícky poplatok: nie je (pasívna účasť na vedeckej konferencii i celom podujatí HUMAN FORUM je možná aj bez registrácie)

Obed je zabezpečený formou bufetu
Výstupom konferencie bude publikácia. Do publikácie budú zaradené príspevky, ktoré na konferencii odznejú, budú doručené v elektronickej podobe do 13.1.2020 a prejdú recenzným konaním.

KONTAKT
Mgr. Jarmila Androvičová, PhD. (jarmila.androvicova@umb.sk)
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Kuzmányho 1, 974 01
Banská Bystrica
Tel.: +421 48 446 1228
human.forum@umb.sk

Program Human fora 2019

Program 6. ročníka medzinárodného diskusného fóra s témou „Voľby ako základný nástroj demokratického zriadenia“ vám budeme postupne predstavovať.

Human Forum sa bude konať na niekoľkých miestach v Banskej Bystrici, preto prosíme, sledujte aj miesto konkrétneho panelu, nie len jeho čas. Diskusné panely, kultúrne akcie a premietania sa budú konať na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, na historickej Radnici mesta, v Múzeum SNP, v Záhrade – Centre nezávislej kultúry, aj v modlitebni Bratskej jednoty baptistov.

Pokračovať v čítaní „Program Human fora 2019“

Program vedeckej konferencie HF 2018 – Občan v postdemokracii

OBČAN V POSTDEMOKRACII
Reflexia aktuálnych trendov, ktoré menia podstatu fungovania súčasných demokracií

Vedecká konferencia v rámci podujatia HUMAN FORUM 2018

(program na stiahnutie vo formáte pfd)


STREDA – 28. 11. 2018


Miesto konania:
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica

9.30 – 10.00 Registrácia účastníkov


13.30 – 15.00 Občan v postdemokracii – hlavný panel (Aula)

Prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Ľudské práva a občianske slobody v postdemokracii

Doc. PhDr. Marta Zágoršeková, PhD.
Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, Bratislava
Deliberatívna demokracia v otvorenej občianskej spoločnosti

Doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Postdemokracia a sloboda z perspektívy politickej filozofie

PhDr. Martin Kandra, PhD.
Štátna školská inšpekcia Bratislava
Stav a úroveň uplatňovania výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu a k ľudským
právam na stredných školách

PhDr. Martina Bolečeková, PhD.; Prof. PhDr. Peter Terem, PhD.; Mgr. Marek Lenč, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Význam mimovládnych organizácií pre rozvoj mäkkej moci štátu

Panel vedie: Ján Koper – FPVMV UMB


15:30 – 17:00 Diskusné panely


PANEL I. (Aula)

PhDr. Tomáš Michalek, MA
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Bratislava
Občan ako expert na bežný život

Mgr. et. Mgr. Ondřej Filipec, PhD.
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Veganství jako politický fenomén

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Sloboda prejavu v priestore jazyka a edukácie

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
SWOT analýza aktuálneho stavu občianskeho vzdelávania dospelých na Slovensku

JUDr. Martin Píry, PhD.
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Občianska participácia v katolíckom sociálnom učení

Panel vedie: Jarmila Androvičová – FPVMV UMB


PANEL II. (miestnosť S14)

Doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Politický extrémizmus – možnosti jeho eliminácie ako výzva na posilnenie demokracie

Mgr. Ivana Kuráková
Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Vplyv multikulturalizmu na nárast extrémizmu v občianskej spoločnosti

Mgr. Anton Gazarek
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Bratislava
Facebook komunity a šírenie pravicového extrémizmu

Dr. Patrizia Prando Šušová, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Návrat extrémnej pravice v Taliansku v ére sociálnych sietí

PhDr. Július Grňa
Pedagogická fakulta UMB Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Súčasný stav kriminality v Slovenskej republike s dôrazom na prejavy rasizmu a extrémizmu

Panel vedie: Adriana Vasiľková – FPVMV UMB


Vedecký výbor konferencie:

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. Gilles Rouet, DrSc.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

prof. nadzw. dr hab. Antoni Olak, Dr h.c.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

prof. nadzw. dr hab Magdalena Sitek, dr hab.
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Jozefowie

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

KONTAKT:
Jarmila Androvičová (jarmila.androvicova@umb.sk)

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 446 1228

human.forum@umb.sk
www.humanforum.sk

Program Human Fora 2018

Program 5. ročníka medzinárodného diskusného fóra s témou „Úloha občanov v demokratickej spoločnosti“ je pripravený. Human Forum sa bude konať na niekoľkých miestach v Banskej Bystrici, preto prosíme, sledujte aj miesto konkrétneho panelu, nie len jeho čas. Diskusné panely, kultúrne akcie a premietania sa budú konať na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, na historickej Radnici mesta, v Múzeum SNP, v Záhrade – Centre nezávislej kultúry, aj v modlitebni Bratskej jednoty baptistov.

Pokračovať v čítaní „Program Human Fora 2018“

Nominácie na cenu HUMAN FORUM 2018 sú otvorené

Do 31. októbra 2018 je možné nominovať jednotlivca alebo kolektív na cenu HUMAN FORUM. Cena sa udeľuje ako prejav uznania za vykonanie spoločensky významného činu alebo dlhodobého konania v prospech ochrany ľudských práv a rozvoja demokracie.

„Cena je vyjadrením úcty k občianskej odvahe ľudí, ktorí sa svojimi postojmi a
skutkami otvorene stavajú na stranu humanistických ideálov európskej civilizácie,
vzájomnej úcty a slušnosti, rešpektu k ľudskej rôznosti a dôstojnosti. Motívom
udelenia ceny je potreba poukazovať na skutočnosť, že extrémizmus založený na
odmietaní princípov parlamentnej demokracie a ideológie založené na intolerancii,
antisemitizme a ultranacionalizme, nie sú cestou pre riešenie spoločenských
problémov,“ uvádza Csilla Droppová z organizačného výboru Human Forum.

Cenu vyhlasuje, organizuje a udeľuje Organizačný výbor medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM.

Nominovať je možné jednotlivcov alebo skupiny ľudí, a to do 31. októbra 2018 e-mailom na adresu csilla.droppova@stonline.sk. Nominácia musí obsahovať charakteristiku navrhovanej osoby alebo skupiny osôb, odôvodnenie predloženého návrhu a informáciu o súhlase navrhovanej osoby s nomináciou. Vlani cenu Human Forum získala Jana Dubovcová, ktorá v minulosti pôsobila na pozícii verejnej ochrankyne práv.

Human Forum organizuje občianska platforma Nie v našom meste a Centrum komunitného organizovania v spolupráci s  Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela a Mestom Banská Bystrica. Human forum podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ceny bude súčasťou podujatia HUMAN FORUM, ktoré sa uskutoční 28. – 29. novembra 2018 v Banskej Bystrici.

HUMAN FORUM 2017 – medzinárodné diskusné fórum už po štvrtýkrát v Banskej Bystrici

B94A3774Dva dni plné zaujímavého a bohatého programu, vyše 500 účastníkov, 35 rečníkov, dobrovoľníci, organizačný tím, aj o tom bolo tohtoročné HUMAN FORUM. Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE! v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a občianskym združením Centrum komunitného organizovania zorganizovali v poradí už 4. ročník podujatia HUMAN FORUM.

Human Forum 2017 ponúklo zaujímavú tému, ktorá oslovila mnohých mladých i starších ľudí. Vplyv médií, vrátane nových médií a sociálnych sietí, na rozvoj demokracie a formovanie názorov a postojov ľudí je téma, ktorá sa týka každého z nás.

„Tohtoročné HUMAN FORUM hodnotím v porovnaní s predošlými ročníkmi ako najbohatšie, čo do počtu pozvaných hostí ako vystupujúcich k téme a tiež čo sa týka rozsahu programu. Tento ročník prilákal aj veľa mladých ľudí, čo nás veľmi teší. Možno to bolo aj vďaka témam ako komunikácia a vplyv sociálnych sietí na postoje ľudí,“ uvádza Csilla Droppová, koordinátorka organizačného tímu 4. ročníka HUMAN FORUM.

Je potešiteľné, že HUMAN FORUM si získava stále viac priaznivcov a podporovateľov, čoho dôkazom bola aj aktívna účasť vynikajúcich odborníkov, ktorí diskutovali nielen o zneužívaní sociálnych sietí na šírenie dezinformácií, hoaxov a konšpiračných teórií, ale aj o tom, ako proti tomu bojovať. “Prednášatelia zdôrazňovali význam vzdelávania a rozvoj kritického myslenia na všetkých stupňoch škôl. Ako zdôraznil Grigorij Mesežnikov, cieľom všetkých vzdelávacích aktivít by malo byť dosiahnuť aspoň ten stav, že „úroveň kritického myslenia v spoločnosti neklesne pod kritickú úroveň“. Čo treba hodnotiť negatívne, to je určite malá účasť učiteľov základných a stredných škôl,” dopĺňa Alexandra Bitušíková, prorektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie ocenenia mimoriadneho činu v humanizácii spoločnosti – Cena Human Forum. Tohtoročnú cenu získala Jana Dubovcová, ktorá v minulosti pôsobila na pozícii verejnej ochrankyne práv.

Partnermi podujatia boli Mesto Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ministerstvo spravodlivosti SR, Akadémia umení, Artforum BB, Múzeum SNP, Divadlo Štúdio tanca a Záhrada – CNK.

Fotogaléria

Aktuálny PROGRAM HUMAN FORUM

Program fóra:

(na stiahnutie: HUMAN FORUM_program_final, HUMAN FORUM_plagat)

STREDA – 29. 11. 2017

10.00 Otvorenie (FPVaMV UMB, Aula):

Ján Nosko – primátor mesta Banská Bystrica

Vladimír Hiadlovský – rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Branislav Kováčik – dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Maroš Chmelík – riaditeľ CKO

Adam Sterling – veľvyslanec USA

Odovzdanie ceny mimoriadneho činu v humanizácii spoločnosti – Cena HUMAN FORUM 2017

Moderátorka: Csilla Droppová – občianska platforma „Nie v našom meste!“

  

10.30 – 12.30 (FPVaMV UMB, Aula)

Programový blok I. (plenárna sekcia)

Názov: Úloha médií v súčasnej polarizujúcej sa spoločnosti  

 • Oľga Gyárfášová – sociologička
 • Grigorij Mesežnikov – politický analytik
 • Filip Struhárik – novinár
 • Dávid Tvrdoň – novinár

Moderátor: Peter Terem

 

12.30 – 13.00 Tlačová konferencia

 

13.30 – 14.00 (FPVaMV UMB, Aula)

Príhovor Márie Patakyovej – verejnej ochrankyne práv Slovenskej republiky

Spojené s krátkou diskusiou

 

14.00 – 15.30 (FPVaMV UMB, miestnosť P4)

Programový blok II.

Názov: Facebook, Google, Twitter a iné médiá 21.storočia a ich vplyv na vývoj postojov ľudí v demokracii 

 • Tomáš Kriššák – #somtu
 • Filip Struhárik – novinár
 • Katka Klingová – GLOBSEC
 • Jozef Michal Mintál – FPVaMV UMB

Moderátor: Laco Oravec  

 

14.00 – 15.10

Sprievodné podujatie (FPVaMV UMB, Aula)

Ľudské práva a ľudská dôstojnosť (Menschenrechte und Menschenwürde) – Prof. Arnd Pollmann

 

16.00 – 17.30 (FPVaMV UMB, miestnosť P4)

Programový blok III.

Názov: Možnosti a limity demokracie pri verejnom prezentovaní názorov a postojov: pohľad youtubera, blogera, právnika a psychiatra

 • Jakub Halgoš – youtuber
 • Blogeri – Ján Benčík, Ivan Senko
 • Andrea Cox – digiQ
 • Tomáš Kamenec – právnik
 • Péter Hunčík – psychiater

Moderátor: Marek Lenč (moderovaná diskusia)

  

18.00 – 19.30 (Radnica – Cikkerova sieň)

Názov: Kam sa vyvíja demokracia v 21. storočí, akú rolu v tom zohrávajú tradičné a moderné médiá a ako sme na tom s kritickým myslením.

/prednáška/

 

20.00

Ekumenická bohoslužba v Evanjelickom kostole na Lazovnej ul. v Banskej Bystrici /za účasti Katolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi, Židovskej náboženskej obce, Bratskej jednoty baptistov a ďalších/

 

ŠTVRTOK – 30. 11. 2017

9.30 – 11.00

Programový blok IV. (FPVaMV UMB, Aula)

Názov: Kritické myslenie a jeho miesto vo vzdelávaní k demokracii

(v nadväznosti na rastúce sympatie mladých k nacionalizmu, fašizmu a intolerancii)

 • Štefan Porubský – vysokoškolský pedagóg
 • Michal Vašečka – sociológ
 • Tomáš Zálešák – vysokoškolský pedagóg
 • Lucia Kamarášová – vysokoškolská pedagogička
 • Ondrej Gažovič – lektor kritického myslenia
 • Zuzana Szabóová – projektová manažérka
 • Alica Petrasová – vysokoškolská pedagogička

Moderátorka: Alexandra Bitušíková (diskusia v pléne)

 

9.00 – 11.00 Sprievodné programy pre žiakov základných škôl a stredných škôl

 • Svet podľa Daliborka (film s následnou reflexiou) vo filmovom klube v múzeu SNP
 • Predstavenie knihy s autorom (beseda) v kníhkupectve ArtFórum
 • predstavenie tanečného divadla Štúdio Tanca v Banskej Bystrici

 

11.30 – 12.45

Programový blok V. (FPVaMV UMB, miestnosť P4)

Názov: Etický kódex učiteľa v oblasti vzdelávania a výchovy k demokraci

 • Alica Petrasová – vysokoškolská pedagogička
 • Peter Dráľ – lektor a tréner Komenského inštitútu
 • Petra Fridrichová – vysokoškolská pedagogička
 • Štefan Porubský – vysokoškolský pedagóg
 • Marián Balázs – vysokoškolský pedagóg

Moderátor: Ivan Chorvát (workshop)

 

11.30 – 15.30

Sprievodné podujatie: Vedecká konferencia (FPVaMV UMB, Aula)

„Médiá, sociálne siete a demokracia. Reflexia vplyvu nových spoločenských fenoménov na demokratické politické systémy“

 

13.30 – 15.00

Programový blok VI. (FPVaMV UMB, miestnosť: P4)

Názov: Vzdelávacie programy pre výchovu k demokracii ponúkané mimovládnymi neziskovými organizáciami pre základné a stredné školy

 • Sandra Polovková – Post Bellum
 • Andrej Návojský – expert na multikultúrne a alternatívne vzdelávacie metodiky
 • Kamila Gunišová – Amnesty international
 • Zuzana Szábóová – Centrum komunitného organizovania, program: Školy za demokraciu

Moderátor: Rado Sloboda (prezentácia rôznych foriem vzdelávania)

 

15.30 – 17.00

Programový blok VII. (FPVaMV UMB, miestnosť CEKR)

Názov: Rozvoj kritického myslenia na rôznych školách v Európe a v USA: medzinárodné skúsenosti

 • Kate FitzGerald (USA) – manažérka strednej školy, manažérka v štátnej televízii a rozhlase štátu West Virgínia
 • Jaron Harambam (NL) – sociológ, Rotterdam Centre for Cultural Sociology of the Erasmus University Rotterdam
 • Karla Hickey (USA) – lektorka anglického jazyka ako cudzieho jazyka prisťahovalcov
 • Andrea Cox – digiQ
 • Harald Weilnbock – (DE) expert na deradikalizačné vzdelávanie (Cultures Interactive)
 • Petra Vejvodová – (ČR) politologička, Masarykova univerzita Brno
 • Michal Vašečka – (SR/ČR) sociológ, Masarykova univerzita Brno

Moderátorka: Alexandra Bitušíková (okrúhly stôl – rokovací jazyk anglický)

 

17.30 – 19.30 (Záhrada – centrum nezávislej kultúry)

Názov: S moderátormi o tom, ako sa diskutuje o nacionalizme, intolerancii a fašizme a aké nálady takéto diskusie vyvolávajú v spoločnosti

Moderátori v opačnom garde – keď moderátori sú v pozícii diskutéra

Zuzana Martináková, Štefan Hríb, Braňo Dobšinský

Moderátor: Radovan Bránik

 

Od 20.00

Ľudskoprávny kultúrny večer v Centre nezávislej kultúry Záhrada