Program 2021

HUMAN FORUM
na tému

„Posilňovanie lokálnych demokracií ako prevencia rastu extrémizmu“

Medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach

Demokracia v ohrození?

Pod záštitou:

prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej
verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera
primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska
rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského
dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika

24. – 25. 11. 2021 (streda – štvrtok)

Na diskusie bude umožnený vstup len pre očkovaných. Streamované budú online na FB stránkach HUMAN FORUM www.facebook.com/humanforumsk a NIE V NAŠOM MESTE www.facebook.com/NIEvBB.

Organizátori fóra:
Občianska platforma NIE V NAŠOM MESTE
Centrum komunitného organizovania, o.z. v Banskej Bystrici
Nadácia Ekopolis

v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela,
Záhradou – Centrom nezávislej kultúry
a podporou Mesta Banská Bystrica


STREDA – 24. 11. 2021


10.00 – 10.20 (ZÁHRADA CNK)
Príhovory k ôsmemu ročníku medzinárodného podujatia HUMAN FORUM 2021

 • Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
 • Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Branislav Kováčik, dekan Fakulty politických vied  a medzinárodných vzťahov UMB
 • Maroš Chmelík, riaditeľ Centra komunitného organizovania
 • Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis

Moderátorka: Csilla Droppová


10.20 – 12.00 (ZÁHRADA CNK)
Stav prejavov extrémizmu na Slovensku a vo svete a ich riziká pre vývoj demokracie

 • Michael Cruz – reprezentujúci samosprávu v Oslo
 • Adriana Vasiľková – Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
 • Martin Klus – štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
 • Daniel Bochsler – Central European University
 • Harald Weilnböck – nemecký psychológ a expert na násilný extrémizmus a metódy prevencie

Moderátor: Peter Terem


12.30 – 14.00 (ZÁHRADA CNK)
Ako sa vysporiadať s extrémizmom na Slovensku?

 • Mária Patakyová – verejná ochrankyňa práv v Slovenskej republike
 • Radka VicenováSlovenské národné stredisko pre ľudské práva
 • Daniel Milo – analytik
 • Tomáš Honz – prokurátor špeciálnej prokuratúry
 • Jozef Halcin – vedúci odboru prevencie kriminality

Moderátor: Ján Orlovský


14.15 – 15.45 (ZÁHRADA CNK)
Úroveň a (ne)využitý potenciál lokálnych demokracií na Slovensku

 • Michal Vašečka – sociológ
 • Ivana Kohutková – platforma mimovládnych neziskových organizácií HLAS
 • Zuzana Wienk – komunita Bystriny, občianske združenie
 • Viktor Borš – Banskobystrický samosprávny kraj
 • Maroš Chmelík – NIOT, CKO a člen pracovnej skupiny VRAX pri Ministerstve vnútra SR

Moderátor: Rado Sloboda


16.00 – 18.00

Okrúhly stôl so zástupcami občianskej spoločnosti k pripravovanému Summitu za demokraciu v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

https://www.state.gov/summit-for-democracy/


18.30 – 20.00 (ZÁHRADA CNK)
Projekt: Reclaim! @ Human Forum 2021:

Prezentácia pozitívnych príkladov kultúrno-komunitných centier, ktoré majú inkluzívny charakter a vytvárajú podmienky pre občiansky aktivizmus a rozvoj princípov demokracie.

 • Martina Strmeňová – O neformálnom občianskom hnutí NIE V NAŠOM MESTE
 • Lucia Pašková – O spolupráci a sile netradičných koalícií
 • Kamila Beňova – premena zmrzlinárne na komunitné centrum Búda v Žiari nad Hronom
 • Zuzana a Michal Handzušovci – Netradičné cesty k posilňovaniu hodnôt
 • Olívia Hurbanová – Čo nás neuroveda učí o dôvere? Ako jej pomôcť?
 • František Maxin – Ako sa posilňuje občianstvo v kultúrno-komunitnom centre Bašta Bardejov 

Moderujú: Csilla Droppová a Zuzana Wienk


Vedecká konferencia
Streda – 24. 11. 2021

15.00 – 20.00 (aula FPVaMV)

Vedecká konferencia sa uskutoční v rámci VIII. ročníka HUMAN FORUM,
medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach.

Organizátor: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB, Banská Bystrica

Účastníci vedeckej konferencie sú srdečne pozvaní na otvorenie podujatia HUMAN FORUM, ako aj jeho ďalší program.

Organizačný výbor vedeckej konferencie:

 • Jarmila Androvičová
 • Róbert Vancel
 • Jozef Michal Mintal

ŠTVRTOK – 25. 11. 2021


10.00 – 12.00 (ZÁHRADA CNK)
Nadpredmetové hodnotové vzdelávanie – výstupy a odporúčania pracovnej skupiny pre ŠPÚ a MŠ SR 

Koordinátorky: Zuzana Vasičáková Očenášová a Csilla Droppová

v súčinnosti s Nadáciou Zastavme korupciu a so Štátnym pedagogickým ústavom v zmysle Memoranda o spolupráci pri príprave koncepcie nadpredmetového hodnotového vzdelávania.


Oficiálny slávnostný program otvorený pre širokú verejnosť

14.30 – 15.O0 (ZÁHRADA CNK)

Význam posilňovania demokratizačných javov a komunít na lokálnej úrovni v regiónoch Slovenska a úloha hodnotového vzdelávania na školách s cieľom prevencie pred rastúcim extrémizmom v spoločnosti.

15.00 – 15.30 (ZÁHRADA CNK)
Inštitút pre demokraciu pri UMB– Institute for Democracy at UMB

Oficiálne otvorenie multidisciplinárneho pracoviska Inštitút pre demokraciu pri UMB
/vrátane prezentácie jeho zamerania/

15.30 – 16.00 (ZÁHRADA CNK)
Cena HUMAN FORUM 2021

Odovzdanie ceny za mimoriadny čin v humanizácii spoločnosti
/príhovory ocenených/


16.30 – 18.00 (ZÁHRADA CNK)
Čo priniesla návšteva pápeža na Slovensku pre spoločnosť ako celok

Reflexia na návštevu pápeža nie len z pohľadu veriacich

 • Ondrej Druga – CKO, koordinátor Bystrickej kresťanskej platformy
 • Ivan Šimko – Kresťanský demokrat

Moderátor: Pavol Demeš


19.00
Ekumenická bohoslužba

V Kostole sv. Alžbety Uhorskej na Dolnej ulici v Banskej Bystrici, za účasti zástupcov Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi  augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Cirkvi bratskej, Bratskej jednoty baptistov, židovskej obce, islamskej komunity a iných.

Hosťka : Jolka Nátherová – koordinátorka pre rómske komunity

Koordinátor: Benjamín Uhrín


Sprievodný program pre žiakov

Rôzne kúty mesta budú žiť ľudskoprávnymi témami aj pre žiakov. Žiaci a ich učitelia sa majú oboznámiť, že na týchto miestach sa všeličo môžu dozvedieť na tému ľudských práv aj v priebehu roka.

9.00 – 10.00 (FPVaMV UMB /on-line/)
Knihy a ich autori: Alica Frühwaldová – O koľko lásky som prišla

10.00 – 12.00 (FPVaMV UMB /on-line/)
Vedomostný kvíz „Školy za demokraciu“


Konferencia sa koná bez nároku na poplatok

Covid opatrenia: Diskusia bude prebiehať v režime „len pre očkovaných“ fyzicky, a bude streamovaná tiež online na fb stránkach HUMAN FORUM a NIE V NAŠOM MESTE.

Zmena programu vyhradená.