Program Human fora 2019

Program 6. ročníka medzinárodného diskusného fóra s témou „Voľby ako základný nástroj demokratického zriadenia“ vám budeme postupne predstavovať.

Human Forum sa bude konať na niekoľkých miestach v Banskej Bystrici, preto prosíme, sledujte aj miesto konkrétneho panelu, nie len jeho čas. Diskusné panely, kultúrne akcie a premietania sa budú konať na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, na historickej Radnici mesta, v Múzeum SNP, v Záhrade – Centre nezávislej kultúry, aj v modlitebni Bratskej jednoty baptistov.


STREDA – 27. 11. 2019


10.30 – 12.00 (LINK Coworking, Lazovná 5)

Medzinárodný seminár na tému
Masové protesty ako nový stredoeurópsky fenomén

V posledných rokoch, tri desaťročia po sérii revolúcií v roku 1989, prešla v strednej Európe vlna masových protestov. Desaťtisíce ľudí na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a západnom Balkáne sa pripojili k iniciatívam, ktoré vyžadujú právny štát, dodržiavanie občianskych práv, spravodlivosť, riadne vyšetrovanie prípadov politickej korupcie …

Hoci protestné zhromaždenia sú legálnym spôsobom vyjadrovania názorov občanov, protesty vyvolali kontroverziu, boli označené ako politicky neobjektívne a financované podozrivými jednotlivcami. Na druhej strane zvýšili záujem o správu vecí verejných, väčšinou medzi mladou generáciou.

Aby sme preskúmali tento fenomén, ktorý spájal ľudí s najväčšími protestmi od roku 1989, budeme hovoriť s organizátormi z Českej republiky, ako aj s protestnými hnutiami z Poľska a Srbska.

Ako priniesli masy do ulíc? Považujú protesty za úspešné?

 • Alexandra Bitušíková, sociologička UMB
 • Miloš Injac, občiansky aktivista Ne davimo Beograd (SRB)
 • Jana Ustohalová, novinárka DeníkN (CZE)
 • Marta Lempart, organizátorka Ogólnopolski strajk kobiet

 Organizátor: Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica


13.00 – 15.00 (LINK Coworking, Lazovná 5)

 Z NGO do politiky
„Oxford-style“ diskusia

 Je vhodné, správne, prirodzené, keď sa občiansky aktivisti začnú angažovať politicky? Keď vstupujú, spoluzakladajú alebo zakladajú politické strany? Kde je hranica medzi občianskou angažovanosťou a politickou činnosťou?

Diskutovať budú Juraj Hipš– odborník strany SPOLU na školstvo a Andrej Nosko– analytik a hosťujúci prednášajúci na UMB.

 Organizátor: Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica


9.30 – 15.30 (FPVaMV UMB, Aula)

Vedecká konferencia
Voľby po roku 1989 – premeny, trendy, súvislosti

Cieľom vedeckej konferencie je reflektovať aktuálne trendy, premeny a súvislosti volieb, volebných systémov a volebného správania po roku 1989, predovšetkým v priestore krajín V4.

Voľby zabezpečujú suverenitu ľudu zastúpením všetkých záujmových skupín a vrstiev spoločnosti na výkone moci, sú základným inštitútom legitimizácie moci. V rámci zastupiteľskej demokracie sú voľby pre drvivú väčšinu obyvateľstva jedinou formou účasti na politickom živote. Zároveň však pre veľkú časť občanov ostávajú voľby, a politika všeobecne, zdrojom frustrácie a sklamania, ktoré prejavujú neúčasťou alebo voľbou protestných, či antisystémových politických strán a kandidátov.

Tematické okruhy vedeckej konferencie:

– Voľby a volebné právo – volebné systémy v súčasnosti, nové výzvy pre zlepšenie úrovne efektívnej participácie občanov, volebný systém a úroveň demokratizácie spoločnosti, volebné reformy a ich dôsledky, vzťah medzi volebným a straníckym systémom

– Voličské správanie – zmena podstaty, poslania a štruktúry súčasných politických strán, ich kartelizácia, oligarchizácia, meniace sa preferencie voličov, klesajúca stabilita voličského správania, príklon k antisystémovým politickým stranám, radikalizácia politických strán a skupín obyvateľstva, úloha predvolebných výskumov pri rozhodovaní voličov

– Politické kampane – nové stratégie vedenia volebných kampaní, nové médiá, sociálne siete a volebné kampane, personalizácia volebných kampaní, radikalizácia stratégií vedenia volebných kampaní (negatívna a permanentná kampaň), propaganda a manipulácia (degeneračné mechanizmy formovania verejnej mienky)

– Vzdelávanie k zodpovednému občianstvu – komplexný verzus jednostranný občan, politický, právny, sociálny, ekonomický, etický a environmentálny rozmer súčasného občianstva, nevyhnutnosť participácie a verejnej debaty

Organizátor: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB, Banská Bystrica


16.00 – 16.30 (Historická radnica, Cikkerova sieň)

Slávnostné otvorenie šiesteho ročníka medzinárodného podujatia HUMAN FORUM 2019

Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv v Slovenskej republike

Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica

Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Branislav Kováčik, dekan Fakulty politických vied  a medzinárodných vzťahov UMB

Maroš Chmelík, riaditeľ CKO

Moderátorka: Csilla Droppová


16.30 – 17.30 (Historická radnica, Cikkerova sála)

Slobodné voľby – nízka účasť a rastúci extrémizmus vo volebných výsledkoch

 • Terje Theodor Nervik, veľvyslanec Nórskeho kráľovstva
 • Griffin Rozell – hovorca ambasády USA na Slovensku
 • Andrew John Garth, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
  a Severného Írska
 • Martijn Lambarts,  zástupca veľvyslanca Holandského kráľovstva
 • Samuel Goda, osobitný predstaviteľ úradujúceho predsedu Organizácie
  pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre mládež a bezpečnosť

Moderátor: Pavol Demeš

Rokovací jazyk: anglický


17.30 – 18.30 (Historická radnica – Cikkerova sieň)

Prezentácia publikácie o výsledkoch sociologického výskumu 30 rokov od pádu komunizmu očami verejnosti: Zisky a straty nadobudnutej slobody

Výskum bol realizovaný Inštitútom pre verejné otázky a o výsledkoch budú diskutovať autori publikácie Martin Bútora a Zora Bútorová

Moderátorka: Natália Pindrochová


18.30 – 19.00 (Radnica – Cikkerova sieň)

Vyhodnotenie neformálneho vzdelávacieho programu „Školy za demokraciu“
Ocenenie najaktívnejších škôl

Vystúpenie tanečnej skupiny Bašavel

Cena HUMAN FORUM 2019

Odovzdanie ceny za mimoriadny čin v humanizácii spoločnosti

Moderátorka: Csilla Droppová


19.00. – 19.40 (Historická radnica – 1.posch.)

Čaša vína pre všetkých hostí a účastníkov


20.00

Ekumenická bohoslužba

v priestoroch Cirkvi bratskej na Hurbanovej ulici č. 2, za účasti zástupcov Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi  augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Cirkvi bratskej, Bratskej jednoty baptistov, židovskej obce, islamskej komunity a iných.

Hosť: Daniel Pastirčák


ŠTVRTOK – 28. 11. 2019


10.00 – 12.00 (FPVaMV UMB, Aula)

Slobodné voľby ako nástroj demokracie

 • Jozef Lenč – politológ
 • Zuzana Kusá – sociologička
 • Ondrej Gažovič – lektor kritického myslenia
 • Martin Bútora – sociológ

 Moderátor: Peter Terem


13.00 – 14.30 (FPVaMV UMB, Aula)

Volebné kampane a predvolebné výskumy

 • Martin Slosiarik – analytik, sociológ
 • Daniel Kerekes – volebný expert
 • Zora Bútorová – sociologička
 • Tibor Madleňák – politický geograf

Moderátor: Marek Lenč/Csilla Droppová


15.00 – 16.30 (FPVaMV UMB, Aula)

Skúsenosti s občianskym aktivizmom: porovnanie s ďalšími postkomunistickými krajinami

 • Máté Varga – Director of the Civil College Foundation, Maďarsko
 • Robert Hojda – Congres of Democratic Civic Movement, Poľko
 • Eva Lavríková – predstaviteľka „Za slušné Slovensko“
 • Jakub Pohle – za občiansku iniciatívu „Nie v našom meste“ Banská Bystrica

Moderátorka: Veronika Střelcová


17.00 – 18.30 (v CNK Záhrada)

Voľby a cirkev: Patrí politika do kostola?

 • Gabriella Kopas – kazateľka, autorka, rečníčka
 • Samuel Jezný – teológ
 • Marian Kaňuch – senior žilinského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
 • Ján Krupa – gréckokatolícky farár v Banskej Bystrici
 • Benjamin Uhrin – predseda Rady Bratskej jednoty baptistov

 Moderátor: Mário Nicolini – výkonný riaditeľ, Fórum náboženstiev sveta – Slovensko


Od 19.30

Ľudskoprávny kultúrny večer v Záhrade – Centre nezávislej kultúry


Sprievodné programy pre žiakov základných škôl, stredných škôl a pre verejnosť


streda – 27. 11. 2018

10.00 – 12.00 (FPVaMV, miestnosť P2)

Vedomostný kvíz „Školy za demokraciu“


Zmena programu vyhradená.

Tešíme sa na vašu účasť.